Gemeentelijk optreden bij ontrechting en rechtsherstel Joodse inwoners onderzocht

Gemeentelijk optreden bij ontrechting en rechtsherstel Joodse inwoners onderzocht

In opdracht van de gemeente Kampen is er een historisch onderzoek gestart naar de rol van het toenmalige gemeentebestuur en haar ambtenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het ontnemen van bezit van Joodse inwoners. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Maarten Duijvendak en neemt ongeveer 6 maanden in beslag.

Het onderzoek richt zich op de aantasting van eigendom, pacht, huur of gebruik in andere zin van onroerend goed, waaronder landbouwgronden, bedrijven, winkels en woonhuizen van Joodse inwoners tijdens de Duitse bezetting. Ook het beheer hiervan door de Duitse bezetter en het naoorlogs rechtsherstel krijgen aandacht, net als de ontvreemding van inboedels en andere roerende goederen.

Wethouder Richard Boddeus benadrukt het belang van het onderzoek om recht te doen aan de meest kwetsbare inwoners van de gemeente en hun nabestaanden. De gemeente heeft de morele verplichting om helderheid te krijgen over welke rol de gemeente destijds gespeeld heeft bij het ontnemen van bezit van Joodse inwoners.

Het onderzoek richt zich specifiek op de gemeenten Kampen en IJsselmuiden, waarbij Maarten Duijvendak gebruik zal maken van schriftelijk bronnenmateriaal zoals aanwezig in o.a. het Stadsarchief Kampen, Collectie Overijssel en het Nationaal Archief. Daarnaast zoekt hij bewust contact met lokale en regionale onderzoekers die in het verleden over deze en verwante onderwerpen hebben gepubliceerd en met mensen die vanuit hun herinneringen en ervaringen licht kunnen werpen op zijn onderzoeksvragen.

Het onderzoek is onderdeel van nieuw beleid en werd in 2021 al besloten door het toenmalige college van B&W. Met de begroting voor 2023 heeft de gemeenteraad het budget voor dit onderzoek definitief toegekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *