Bewoners Bovenhaven Kwartier Kampen onaangenaam verrast door ontwikkelaars: toon gezet voor herontwikkelingsplannen”

Bewoners Bovenhaven Kwartier Kampen onaangenaam verrast door ontwikkelaars: toon gezet voor herontwikkelingsplannen”
Foto © KampenLive / GB

Maandagavond was er een bijeenkomst in De Leuke Hanzestad in Kampen om het nieuwe gebiedsplan Bovenhaven Kwartier toe te lichten. Mateboer Ontwikkeling en Junco presenteerden hun plannen voor de herontwikkeling van het hele gebied. Piet Bergstra was namens Hart voor Kampen aanwezig bij de bijeenkomst. Er waren echter enkele ontevreden bewoners aanwezig omdat hen was toegezegd dat de ontwikkelaars nog een keer met de kerngroep om de tafel zouden gaan voordat het plan gepresenteerd zou worden. Dat bleek niet het geval te zijn.

Ruim twee jaar geleden ging Raadslid Piet Bergstra (Hart voor Kampen) de buurt in om huis aan huis flyers te verspreiden. Hij wilde weten wat de omwonenden wel en niet wilden zien op het braakliggend terrein. De bewoners gaven aan dat ze graag woningen zien komen die aansluiten bij de bouwstijl uit het Hanzeverleden. Ze willen ook dat het tankstation wordt verplaatst en dat er aansluiting wordt gezocht bij Villa Mary, het HBS-gebouw en Burghout. Verder willen ze het doorzicht Bovenhaven – Bovenkerk behouden en absoluut geen hoogbouw, centrale parkeervoorziening of gebiedsvreemde ingrepen.

Een omwonende verwoordde het als volgt: “In het inmiddels jaren durende spel tussen gemeente en projectontwikkelaars geven Mateboer en Junco, is weer geen blijk van beloofde burgerparticipatie. De communicatie lijkt dan wel te werken maar vragen van omwonenden worden niet of niet volledig of met een slag om de arm beantwoord.”

Volgens Gert Mateboer zijn het moeilijke locaties omdat er veel partijen zijn die er allemaal iets van vinden. Het is nu de bedoeling dat er 96 woningen/appartementen komen, waarvan een van de appartementencomplexen vijf verdiepingen hoog wordt en het andere zes verdiepingen. Dit was niet echt duidelijk uit de gepresenteerde schetsen maar pas na doorvragen. “Het complex van zes verdiepingen is dan bijna zo hoog als de HBS aan de overkant. Zo ontstaat een soort poort als je Kampen komt binnenrijden. “Je moet best wel wat fantasie hebben om daar een beeld van te krijgen….” aldus een omwonende.

Het gebiedsplan blijft voorlopig nog onderwerp van discussie tussen de omwonenden en de ontwikkelaars. Er zal meer duidelijkheid moeten komen over de plannen voordat er groen licht gegeven kan worden. De bewoners willen graag dat er meer rekening wordt gehouden met hun wensen en dat er meer openheid en eerlijkheid komt in het proces. Het lijkt erop dat de ontwikkelaars en de gemeente niet goed hebben geluisterd naar de wensen en behoeften van de omwonenden van het Bovenhaven Kwartier. Er was beloofd dat er meer burgerparticipatie zou zijn, maar de bewoners voelen zich niet serieus genomen. De plannen die nu op tafel liggen, wijken sterk af van wat de omwonenden hadden aangegeven te willen zien op het braakliggende terrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *