Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 16 maart de voorlopige uitslag bekendgemaakt van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Tijdens deze bijeenkomst werd onthuld hoeveel zetels elke partij volgens de voorlopige telling heeft gewonnen. De definitieve uitslag zal op donderdag 23 maart worden vastgesteld en op dat moment zal ook bekend worden wie de nieuwe bestuursleden zijn.

Het opkomstpercentage van deze waterschapsverkiezingen bedroeg 63,4 procent, wat hoger is dan het opkomstpercentage van 57,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019. Dit hoge opkomstpercentage is een goede indicator van de betrokkenheid van de inwoners van het WDODelta-gebied bij hun waterschap en de toekomst van het waterbeheer in de regio.

De verkiezingen voor het algemeen bestuur van WDODelta zijn van groot belang voor de toekomst van de regio. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het water en het voorkomen van overstromingen in het gebied. De nieuwe bestuursleden zullen dan ook een belangrijke rol spelen in het waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van het waterbeheer in de regio.

Het is nog even afwachten wat de definitieve uitslag zal zijn op 23 maart en wie er uiteindelijk in het nieuwe bestuur zullen plaatsnemen. Maar met een hoge opkomst en de betrokkenheid van de inwoners van het WDODelta-gebied lijkt de toekomst van het waterbeheer in goede handen te zijn.

De voorlopige uitslag op partijniveau is als volgt:

· Water Natuurlijk: 5 zetels (was 5)
· VVD: 2 zetels (was 4)
· CDA: 2 zetels (was 3)
· Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: 2 zetels (was 3)
· ChristenUnie: 2 zetels (was 2)
· AWP voor water, klimaat en natuur: 0 zetels (was 2)
· 50PLUS: 0 zetels (was 1)
· SGP: 1 zetel (was 1)
· BoerBurgerBeweging: 9 zetels (nieuw)
· Belang van Nederland: 0 zetels (nieuw)
· Partij voor de Dieren: 2 zetels (nieuw)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *