Kamper stadsdebat over belang IJsselkogge

Kamper stadsdebat over belang IJsselkogge

Op 21 maart zullen CDA en D66 samen een openbaar Stadsdebat organiseren over het belang van het behoud van de IJsselkogge voor de stad Kampen. Sinds de vondst en berging van de vijftiende eeuwse IJsselkogge zo’n tien jaar geleden, is er veel discussie over de toekomst van dit historische handelsschip. Het Stadsdebat zal plaatsvinden in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10 in Kampen en is gratis toegankelijk voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Het belang van de IJsselkogge voor Kampen is volgens de organisatoren van het debat niet alleen financieel, maar vooral ook cultureel en historisch. Het schip is namelijk een tastbaar stuk geschiedenis van de stad en heeft een grote waarde voor de lokale gemeenschap. De discussie over de toekomst van de IJsselkogge zal later dit jaar worden beslecht in de gemeenteraad, wanneer het college van B&W voorstellen doet voor een mogelijke tentoonstellingslocatie.

Het Stadsdebat heeft als doel de discussie over de toekomst van de IJsselkogge te verdiepen en de waarde en betekenis van het schip voor de gemeente Kampen te onderzoeken. Er zal met name worden ingegaan op de vraag wat de waarde en betekenis van een goede expositie van de IJsselkogge kan zijn voor de stad en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Het gaat dus niet alleen om de financiële aspecten, maar vooral ook om de culturele en historische waarde van het schip.

Het Stadsdebat is nadrukkelijk niet bedoeld om de verschillende expositielocaties te beoordelen. Hierover zal eerst nog onderzoek moeten worden gedaan door de gemeente Kampen. Het debat richt zich vooral op de vraag waarom het behoud van de IJsselkogge zo belangrijk is voor de stad en welke mogelijkheden er zijn om het schip op een waardevolle manier tentoon te stellen.

Het Stadsdebat vindt plaats op dinsdag 21 maart om 19.30 uur in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10 in Kampen. De toegang is gratis en iedereen is welkom om mee te discussiëren over het belang van de IJsselkogge voor de stad Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *