Het ideale sociaal domein in 2035: participatie, flexibiliteit en inclusiviteit

Het ideale sociaal domein in 2035: participatie, flexibiliteit en inclusiviteit

Het sociaal domein is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Het gaat over de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen en de bevordering van welzijn en participatie. In 2035 is het sociaal domein hopelijk een gebied waarin participatie, flexibiliteit en inclusiviteit centraal staan. De gemeente Kampen is al bezig met het opstellen van een Meerjarenstrategie voor het sociaal domein, waarin ze samen met inwoners en maatschappelijke organisaties het ideale sociaal domein in 2035 proberen te schetsen.

Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die de noodzaak voor een ideale sociaal domein onderstrepen. Een van deze ontwikkelingen is de (dubbele) vergrijzing. De bevolking wordt ouder en er zijn steeds meer mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Tegelijkertijd moeten we ons ook richten op jongeren en volwassenen die deze zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is er een kloof tussen inwoner en overheid, wat het lastiger maakt om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen.

Om tot een ideale sociaal domein in 2035 te komen, is participatie van inwoners en maatschappelijke organisaties essentieel. De gemeente Kampen gaat dan ook in gesprek met de inwoners van de stad. Door gesprekken te voeren met inwoners en maatschappelijke organisaties kan de gemeente in kaart brengen wat zij belangrijk vinden in het sociaal domein en wat er nog mist. Dit wordt gedaan door medewerkers van de gemeente die op verschillende plekken in Kampen staan en inwoners uitnodigen om hun visie en ideeën te delen.

Wethouder Bernard van den Belt geeft aan dat het gesprek met inwoners breed begint: wat is het droombeeld van de Kampenaar voor het sociaal domein van 2035? De rode draden die uit deze gesprekken volgen, vormen een belangrijke basis voor de thema’s die terug gaan komen in de meerjarenstrategie. Naast gesprekken op verschillende plekken in Kampen volgen later dit jaar bijeenkomsten waarvoor naast inwoners ook maatschappelijke organisaties uitgenodigd worden.

Flexibiliteit is ook een belangrijk onderdeel van het ideale sociaal domein in 2035. Door ontwikkelingen in de maatschappij kan de behoefte aan ondersteuning en zorg veranderen. Het sociaal domein moet hierop kunnen inspelen en flexibel genoeg zijn om te veranderen wanneer dat nodig is. Inclusiviteit is nog een belangrijk aspect van het ideale sociaal domein in 2035. De ondersteuning en zorg die wordt geboden moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, gender of andere verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *