Gemeente Kampen wil minimaregelingen ruimer maken

Gemeente Kampen wil minimaregelingen ruimer maken
Foto © KampenLive

De gemeente Kampen wil de minimaregelingen ruimer maken om mensen met lage inkomens beter te ondersteunen. De evaluatie van het Actieprogramma Aanpak Armoede uit 2021 heeft aangetoond dat de minimaregelingen verbeterd kunnen worden. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad extra budget om deze regelingen eenvoudiger en ruimer te maken.

De gemeente Kampen heeft diverse regelingen om minima te ondersteunen. Het armoedebeleid wordt geëvalueerd om te bekijken waar het beter kan. Het actieprogramma Aanpak Armoede 2021 is de basis voor het ondersteunen van minima. De stadsgesprekken tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente en het vervolgonderzoek van het Nibud leveren input voor de evaluatie van het actieprogramma.

Als conclusie van de evaluatie stelt het college de volgende aanpassingen van de minimaregelingen aan de gemeenteraad voor:

  1. Uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag (IIT) voor paren met kinderen. De gemeente wil extra kindtoeslag toekennen voor mensen met een langdurig laag inkomen. De tegemoetkoming is gunstig voor huishoudens die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.
  2. Verhoging van de inkomensgrens en verdubbeling van het bedrag voor de Meedoenbon. Niet alleen voor kinderen maar juist ook voor volwassenen is sociale participatie belangrijk en vaak duurder dan voor kinderen. Het verhogen van het bedrag van de Meedoenbon kan helpen om sociale uitsluiting tegen te gaan. Bovendien vergroot het ook de kansen op de arbeidsmarkt.
  3. Geen vermogenstoets meer bij Meedoenbon: Door de vermogenstoets af te schaffen verhoogt de gemeente het gebruik van de bonnen en versimpelt het aanvraag- en het beoordelingsproces.
  4. Verhoging van de inkomensgrens naar 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) voor de hoge zorgkosten: Dit zorgt ervoor dat meer Kampenaren gebruik kunnen maken van de collectieve zorgverzekering en voorkomt dat inwoners zorg gaan mijden.

Wethouder Richard Boddeus zegt: “Wij willen mensen die in de knel zitten tegemoet komen. Ruimere regelingen die eenvoudig zijn aan te vragen, helpen daarbij.” De Adviesraad Sociaal Domein is blij met de voorgestelde verruiming. In april neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen.

Het is belangrijk dat minima ondersteund worden, omdat ze vaak extra onder druk staan door allerlei ontwikkelingen, zoals inflatie die boodschappen, huur, energie en kleding duurder maakt dan ooit. De gemeente Kampen zet zich in voor een ruimhartig beleid voor minima en wil dit met de voorgestelde verruiming van de minimaregelingen verder verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *