Gemeente Kampen investeert in gezonde en gelukkige jeugd met ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) aanpak

Gemeente Kampen investeert in gezonde en gelukkige jeugd met ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) aanpak

De gemeente Kampen gaat meedoen met de preventieaanpak ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO) om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te helpen gezond en gelukkig op te groeien in een kansrijke omgeving. De aanpak richt zich op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en roken bij jongeren.

Volgens wethouder Jeugd Bernard van den Belt is dit een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord van de gemeente. “Onze samenwerkingspartners zoals het onderwijs, jongerenwerk, GGD en politie geven aan dat het belangrijk is het jongerenwelzijn prioriteit te geven. We denken dat onze deelname aan OKO een bijdrage levert aan het mentale welzijn van jongeren en dat het dalend middelengebruik een positief effect kan zijn”, aldus Van den Belt.

OKO is een bewezen aanpak waarbij lokale partners en gemeente samenwerken. De filosofie van de aanpak is dat alle partijen die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd meedoen. Dit betekent dat niet alleen de GGD, verslavingszorg, welzijns- of jongerenwerk en onderwijs betrokken zijn, maar ook ouders, aanbieders van vrijetijdsvoorzieningen en jongeren zelf een rol spelen.

De landelijke kick-off van OKO is op woensdag 25 januari 2023. Vanaf dat moment zal contact gezocht worden met de nodige partners. In het eerste jaar van het vierjarige project zullen vragenlijsten afgenomen worden bij jongeren in de vierde klas om te meten hoe het met de jongeren gaat en waar hun behoeften liggen. Met een team van professionals, ouders en jongeren zelf zullen interventies bedacht worden of bestaande activiteiten aangepast worden. Na twee jaar zal opnieuw gemeten worden of de interventies hebben bijgedragen aan de behoeften van de jongeren en hun ouders en of er effect is geweest. Zo nodig zullen activiteiten aangepast worden en na nog eens twee jaar opnieuw gemeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *