Kampen ontvangt 13,6 miljoen euro voor versnelling Reevedelta

Kampen ontvangt 13,6 miljoen euro voor versnelling Reevedelta

Kampen kan de vlag uithangen, de subsidie voor de ontwikkeling van een mobiliteitshub bij station Kampen Zuid en de realisatie van fietstunnels, fietspaden en geluidswerende voorzieningen, als onderdeel van gebiedsvisie Reevedelta werd toegekend.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het college van B&W van Kampen is erg blij met de toekenning van de subsidie van de ministeries van BZK en I&W. Mooi dat zij met ons de kansen en ambities voor dit gebied zien. Met dit geld kunnen wij tijdig de benodigde infrastructuur verbeteren voor de bouw van circa 3.000 nieuwe woningen in Reevedelta.”

Cofinanciering
De totale investering in de mobiliteitsmaatregelen zijn geraamd op 23 miljoen euro en vraagt vanuit het project nog een cofinanciering van 9,4 miljoen euro. Besluitvorming hierover maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Reevedelta die voorzien is in het voorjaar 2023.

De concept Gebiedsvisie is in mei 2022 door het college vrijgegeven voor de dialoogronde die tot 1 november duurde. Er wordt nu hard gewerkt aan de definitieve Gebiedsvisie waarin de reacties van inwoners en belanghebbenden worden verwerkt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in maart 2023 een besluit over de Gebiedsvisie en de benodigde investeringen.

Versnelling woningbouw en mobiliteitstransitie
De ontwikkeling van Reevedelta is voor Kampen cruciaal om de doelstellingen voor versnelling van de woningbouw mogelijk te maken. De gemeente wil nieuwe en bestaande inwoners van Reevedelta stimuleren voor dagelijkse ritten vaker gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelvervoer, als aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Maatregelen
De gemeente Kampen wil zo mogelijk al in 2025 of 2026 starten met de versterking van station Kampen Zuid als regionaal overstappunt voor reizigers (mobiliteitshub). Dit gaat om toegankelijke haltes, goede fietsvoorzieningen, deelauto’s, deelfietsen, etc., maar ook om een aantrekkelijke park & go voor reizigers die vanuit de auto overstappen op de trein of bus. Daarnaast is het de bedoeling om twee fietstunnels te realiseren en nieuwe (door)fietspaden. Een tunnel onder de Niersallee en een tunnel onder de Europa-allee (ter plaatse van de Hendrik Zwartallee). Vooral de tunnel tussen het Stationskwartier en het toekomstige Venekwartier is noodzakelijk voor een goede en veilige bereikbaarheid van het station en winkelcentrum Kampen Zuid voor voetgangers en fietsers. Tot slot gaat het ook om geluidswerende voorzieningen zoals een geluidsscherm langs het spoor tussen de Niersallee en het Reevediep.

Vervolgstappen
De voorgestelde maatregelen worden de komende maanden verwerkt in de definitieve Gebiedsvisie Reevedelta en de bijbehorende businesscase. Pas nadat de gemeenteraad hierover in maart of april 2023 een besluit heeft genomen, worden de diverse maatregelen concreet uitgewerkt als onderdeel van de verdere planontwikkeling.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Deze grote bijdrage van het Rijk is voor het college van Kampen en de samenwerkingspartners een enorme aanmoediging om van Reevedelta een succes te maken. Investeren in de bereikbaarheid van Kampen en Reevedelta in het bijzonder draagt bij aan de leefbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Kampen. Reevedelta wordt niet alleen een prachtig gebied om in te wonen, maar speelt op alle manieren in op actuele vraagstukken zoals klimaatadaptatie en mobiliteitstransitie. We komen nu echt toe aan het tekenen van de toekomst van Kampen.”

Samenwerking
De gemeente Kampen en consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta. Woningcorporatie deltaWonen is nauw betrokken bij de uitwerking van de gebiedsvisie om invulling te geven aan het sociale woningbouwprogramma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *