Start bodemonderzoek perceel Venedijk

Start bodemonderzoek perceel Venedijk
Voormalig Tuincentrum Palland Foto © KampenLive

Nu de opstallen aan de Venedijk van voormalig tuincentrum Palland zijn gesloopt, begint het bedrijf Bodemvisie dinsdag 15 november met het uitvoeren van een bodemonderzoek op de percelen rond het voormalig tuincentrum Palland.

Met dit onderzoek worden voorgaande bodemonderzoeken geactualiseerd zodat de huidige bodem en grondwaterkwaliteit van het te ontwikkelen gebied in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt een aangetroffen asbestverontreiniging rond de voormalige boerderij verder ingekaderd. Dit gedeelte van het onderzoek wordt met behulp van een kraan uitgevoerd. De werknemers dragen gedurende dit onderzoek beschermingsmiddelen.

De totale veldwerkzaamheden voor het onderzoek duren ongeveer 1 week. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, dan wordt beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken.

Reevedelta
Het perceel van het voormalig tuincentrum Palland aan de Venedijk, maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen gebied Reevedelta. Er wordt gewerkt aan een Gebiedsvisie Reevedelta waarin onder andere de ontwikkelingen rond de Venedijk, meegenomen worden. Dit perceel is onderdeel van de nieuw te ontwikkelen wijk Venekwartier. Hier zijn in de komende tien jaar circa 800 – 1.000 woningen gepland, net als een basisschool en kleinschalige bedrijvigheid.

De Gebiedsvisie Reevedelta wordt in maart / april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Foto’s © KampenLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *