College zoekt oplossing voor retributie burgerwoningen Kampereiland

College zoekt oplossing voor retributie burgerwoningen Kampereiland
Foto © KampenLive

In december wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering van de Stadserven het uitvoeringsplan Kampereiland 2023 vastgesteld. Dit is de uitwerking van de beleidsvisie Kampereiland 2019-2028, die in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Over één onderwerp uit het uitvoeringsplan is apart aandacht nodig, namelijk de retributie voor het recht van opstal voor burgerwoningen bij nieuwe uitgiften of verlenging. Het invoeren van een marktconforme retributie voor burgerwoningen heeft een behoorlijke financiële impact op bewoners van het Kampereiland, omdat de retributie nu onder het marktconforme niveau zit.

In de beleidsvisie is vastgelegd dat de retributie marktconform ingevoerd moet worden. Dit levert bij de inwoners van het Kampereiland zorgen op over de lastenverhoging en de betaalbaarheid van burgerwoningen op het Kampereiland. Dit heeft volgens Vereniging Streekbelangen Kampereiland een effect op de leefbaarheid van het Kampereiland.

Wethouder Bas Wonink: “Ook het college ziet de impact van het marktconform doorvoeren van de retributie en herkent de zorgen die leven. Dat is de reden dat het proces vanaf september on hold is gezet. Er is tijd genomen om nader onderzoek te doen naar de gevolgen en naar de mogelijke oplossingen. We zien een paar mogelijkheden die we eerst graag met de raad bespreken. Eén oplossing is het toepassen van een ingroeiregeling. Voor het college is dit een goede optie omdat het past binnen de vastgestelde beleidsvisie en het recht doet aan alle inwoners van de gemeente. Met een ingroeiregeling wordt de overgang van het huidige naar het marktconforme niveau verzacht omdat we dit als het ware in 20 stappen (oftewel 20 jaar) willen doen. Er zit dus een geleidelijke overgang in naar de nieuwe prijs.”

Zo’n ingroeiregeling start pas als de huidige contracten aflopen. Afhankelijk van het moment van afsluiten, lopen die contracten nog tussen de 0 en de 50 jaar.

“De raad wordt ook de opties voorgelegd om de marktconforme retributie in één keer door te voeren of om de overgang naar marktconforme tarieven weer uit de beleidsvisie te halen. We bespreken de mogelijkheden met de raad tijdens de commissievergadering op 30 november voordat een keuze wordt gemaakt.”, aldus wethouder Wonink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *