Programma dodenherdenking 2022 in Kampen

Programma dodenherdenking 2022 in Kampen

Woensdag 4 mei 2022:

18.00 uur Vlaggen halfstok.

Leden van de drie scoutinggroepen in Kampen verzorgen het hijsen van de vlag bij alle monumenten.

Leden van de Nationale Reserve, scouting, het 11e pantsergeniebataljon uit Wezep en de Veteranen van de SVK (Stichting Veteranen Kampen) houden de wacht bij de monumenten.

18.50 uur Bijeenkomst bij het Indiëmonument in het plantsoen.

18.55 uur Er wordt een gedicht voorgedragen door een leerling van het Almere College.

19.00 uur Taptoe bij het monument in het plantsoen door een blazer van Euphonia, gevolgd door kranslegging door een lid van het college van B & W. Vervolgens 1 minuut stilte, wat kenbaar gemaakt wordt door een taptoesig­naal. Aan het einde van de 1 minuut stilte wordt bij het monument het Wilhelmus gespeeld door een koperkwintet van Euphonia. Vervolgens treden het collegelid en de leden van het 4 mei comité naar voren, staan een moment stil bij de bloemen, lopen rondom het monument en vervolgen hun weg. Daarna zijn de overige aanwezigen in de gelegenheid bloemen te leggen.

19.25 uur Start stille tocht op het Van Heutszplein. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vaardigen een delegatie leerlingen af, die deelneemt aan de stille tocht. Van twee daarvoor aangewezen basisscholen en van één aangewezen school voor voortgezet onderwijs lopen elk zes leerlingen mee vooraan in de stoet. (Dr. H. Bouwmanschool, OBS Villa Nova en Almere College). De stoet wordt begeleid door twee tamboers van Euphonia. De leerlingen van Dr. H. Bouwmanschool leggen bloemen bij een aange­ge­ven plek aan de IJsselkade (ter nagedachtenis aan alle mensen die per boot naar Kampen werden aangevoerd en daar doorgingen per trein) en bij de Synagoge. De route van de stille tocht loopt vanaf de IJsselkade, door de Prinsenstraat, waar bloemen worden gelegd door leerlingen van OBS Villa Nova, over de Vloeddijk naar het monument aan de De la Sablonièrekade. Bij de IJsselkade, de Synagoge en bij de fusilladeplaats aan de Prinsenstraat staan erewach­ten opgesteld.

19.49 uur Aankomst bij het monument aan de De la Sablonièrekade. Inleidende muziek door Euphonia.

19.52 uur Kranslegging door de locoburgemeester en een leerling van het Almere College. De locoburgemeester zal een kort woord spreken. Er wordt een gedicht voorgedragen door een leerling van het Almere College en een Oekraïense leerling.

20.00 uur Begin van de twee minuten stilte. Dit wordt kenbaar gemaakt door het taptoesignaal bij het monument.

20.02 uur Einde van de twee minuten stilte. Het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus wordt gezongen en gespeeld. Er worden bloemen gelegd door leerlingen van het Almere College.

Hierna zet de afsluitende muziek in. Dan treedt de vertegenwoordiging van het college van B&W en het 4 mei comité naar voren en staan een moment stil bij het monument. Vervol­gens worden bloemen gelegd door school­kinderen die terzijde staan opgesteld en zijn de verdere aanwezigen in de gelegen­heid bloemen bij het monument te leggen.

De deelnemers aan de stille tocht worden verzocht om ruim op tijd aanwezig te zijn op het Van Heutszplein. Degenen die in de stoet meelopen worden uitgenodigd om tijdens de tocht in aansluiting op de schoolkinderen bloemen te leggen bij de IJsselkade, de Synagoge, in de Prinsenstraat en/of bij het monument. Alle deelnemers worden verzocht zich te gedragen in overeen­stemming met de sfeer van het gebeuren.

Aan de verkeersdeelnemers wordt gevraagd om van 19.25 tot 21.00 uur de route van de stille tocht te mijden, dan wel bij het passeren van de stoet te stoppen en de motor uit te schakelen.

Om uiterlijk 21.10 uur worden de vlaggen binnengehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *