Gemeente komt ondernemers tegemoet met belastingmaatregelen­

Gemeente komt ondernemers tegemoet met belastingmaatregelen­

De gemeente Kampen komt ondernemers opnieuw tegemoet met belastingmaatregelen om de gevolgen van de coronaperiode te compenseren. De compensatie bedraagt in totaal € 405.000 en heeft betrekking op verschillende gemeentelijke belastingen in 2020, 2021 en 2022.

Hoewel de meeste coronamaatregelen zijn beëindigd, is corona voor ondernemers nog niet voorbij. Nu de meeste maatregelen zijn ingetrokken starten ondernemers hun bedrijfsvoering steeds verder op. Tegelijk zijn landelijke steunpakketten beëindigd en hebben veel ondernemers te maken met uitgestelde huren en belastingen. Ondernemers zijn door maatregelen en tijdelijke sluitingen geraakt in hun bedrijfsvoering en daarmee is hun bedrijf mogelijk kwetsbaar. De gemeente Kampen wil ondernemers daarom zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Brede compensatie in 2021 en 2022
Het college heeft gekeken hoe de gemeente ondernemers kan ondersteunen. De maatregelen waar de gemeente de meeste invloed op heeft, zijn gemeentelijke belastingen. De maatregelen die het college nu neemt, hebben betrekking op de kosten die ondernemers in 2021 en 2022 aan de gemeente zouden betalen voor terrassen, uitstallingen, marktgelden, standplaatsen en havengelden voor de Bruine vloot.

Ook evenementen zijn in het voorstel meegenomen. Aan organisatoren uit de gemeente Kampen worden met terugwerkende kracht voor 2021 en 2022 geen kosten in rekening gebracht. Vooral met deze laatste maatregel stimuleert de gemeente Kampen, net als met het Heropeningsfonds, dat er weer activiteiten worden georganiseerd. Daardoor ontmoeten inwoners elkaar en kan het door corona aangetaste sociale verband tussen inwoners weer worden versterkt.

Aansluiting op eerdere ondersteuning
In 2020 is er een motie aangenomen gericht op financiële compensatie en lastenverlichting voor horecaondernemers. Daarop volgde in 2021 het Heropeningsplan waarin zo veel mogelijk (corona) gerelateerde maatregelen die te maken hebben met stimulering of compensatie samenkwamen. De gemeenteraad heeft onlangs gevraagd een vergelijking te maken met de coronamaatregelen van andere gemeenten en te komen met een plan voor lastenverlichting.

Vandaag zijn de eerder voorgenomen maatregelen uit 2020 en 2021 praktisch uitgewerkt. Tegelijk is besloten om de genoemde belastingen ook voor 2022 niet te heffen. De regeling compenseert ondernemers die verplicht dicht moesten zijn. Daarbij is rekening gehouden met het doel van de belastingmaatregelen uit het Heropeningsplan en de mogelijkheden die de gemeente binnen de wet- en regelgeving heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *