Samen tegen energiearmoede in de Stadsgehoorzaal

Samen tegen energiearmoede in de Stadsgehoorzaal
Vormgeving: Studio Stien

De afgelopen weken zijn er een groot aantal maatschappelijke organisaties bij elkaar gekomen om de problemen over de energiecrisis te bespreken. Er moet snel iets gebeuren en daarbij wordt iedereen gevraagd om hierover mee te denken. Op dinsdag 29 maart 2022 om 20.00 uur wordt de Stadsgehoorzaal opengesteld voor iedereen die hier over mee wil denken. De toegang is gratis.

Op de website van de Stadsgehoorzaal wordt het volgende geschreven.

De energie- en gasprijzen rijzen de pan uit. We merken het allemaal op onze eigen manier. Voor de een is het de schrik bij het afsluiten van een nieuw energiecontract. Voor de ander de pijn aan de tank. We kijken als Kampenaren om ons heen, we praten met elkaar. Verhalen komen hierdoor los, en we beseffen plots dat een oorlog in Oekraïne reële gevolgen heeft op ons als stad en als land in geheel. Mensen worden bedreigd in hun bestaan of zien hun buffers slinken. Schulden en stress liggen op de loer.

De politiek doet op dit moment haar best. Zij probeert zo snel als mogelijk meer geld beschikbaar te stellen. Voor mensen en ondernemers die het anders niet redden. Voor wie de coronacrisis wellicht al een flinke financiële knauw was, en stijgende prijzen voor levensonderhoud en energie definitief kopje onder duwt. De bedragen vanuit de gemeente en politiek zullen in veel gevallen echter bij lange na niet genoeg zijn.

Er moet dus ontzettend snel iets gebeuren. We moeten als stad iets gaan doen.

De afgelopen weken zijn daarom een groot aantal maatschappelijke organisaties bij elkaar gekomen. Van het Leger des Heils tot de Voedselbank tot de Energiebank. Van de kerken tot vertegenwoordigers van horeca en winkeliers tot de woningbouwcorporaties. Ook de gemeente en verschillende raadsleden zijn betrokken. Het doel van de gesprekken was te ontdekken wat we tegen de hoge energiekosten kunnen doen. Als stad. Als gemeenschap. Op de korte termijn, alswel langere termijn.

We zijn in ieder geval tot een idee gekomen: Op dinsdag 29 maart tussen 20:00 en 22:00 willen we samen, in de grote zaal van de Stadsgehoorzaal Kampen, bij elkaar komen. De toegang is gratis. We willen met jullie in gesprek gaan over alle ideeën die er in de stad bestaan om de hoge energiekosten en problemen met rondkomen en slinkende buffers die eruit voortvloeien tegen te gaan. Over hoe we onze krachten als burgers kunnen bundelen. Van jongeren tot ondernemers tot ouders. We willen in gesprek gaan over jullie ideeën, en daar samen mee aan de slag.

Het wordt hopelijk een mooie avond. Een startschot voor een Kamper ‘Pact tegen de energiecrisis’.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.stadsgehoorzaalkampen.nl/voorstellingen/samen-tegen-de-energiecrisis/

Vormgeving: Studio Stien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *