Ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij in procedure

Ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij in procedure
Foto © Planviewer.nl

Het college heeft op 15 maart 2022 besloten om het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij in procedure te brengen.

In IJsselmuiden, op en rondom de plek waar ooit bakkerij Fuite stond, wordt een nieuwe duurzame en toekomstbestendige wijk ontwikkeld: ‘De Bakkerij’. In De Bakkerij is ruimte om ongeveer 300 woningen te realiseren.

Dorps karakter
De wijk De Bakkerij krijgt een dorps karakter, dat passend is binnen IJsselmuiden. Dit betekent een kleine schaal van de openbare ruimte, een diversiteit van woningen in een straat en bouwvolumes van één tot twee lagen met kap. De Ringdijk blijft als landelijk element herkenbaar en markeert een duidelijke grens tussen het landelijk gebied en het dorp.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij
Vanaf 23 maart 2022 tot 5 mei 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan De Bakkerij ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in het stadhuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van deze inzagetermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en wordt het definitieve bestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Informatiebijeenkomst ontwerpbestemmingsplan
Op maandag 11 april 2022 wordt een informatiebijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd over diverse thema’s uit het ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie hierover is te vinden via www.nieuwbouw-ijsselmuiden.nl.

Samenwerking marktpartijen
De ontwikkeling van De Bakkerij is een samenwerking tussen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Bemog Projektontwikkeling en de gemeente Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *