Ontwerp omgevingsvisie 1.0 gemeente Kampen vanaf 16 maart ter inzage

Ontwerp omgevingsvisie 1.0 gemeente Kampen vanaf 16 maart ter inzage
Foto ©Kampenlive

De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. In de omgevingsvisie worden talloze belangen afgewogen, van bodem tot lucht, en integraal benaderd.

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In december 2021 legde het college de Ontwerp omgevingsvisie 1.0 voor aan de gemeenteraad. De raad stelde het visiedocument op 3 maart vast. De Ontwerp omgevingsvisie 1.0 ligt vanaf 16 maart zes weken ter inzage. Bewoners, ondernemers en overige belangstellenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen.

De Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt, verplicht de gemeente om een omgevingsvisie vast te stellen. De omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke, fysieke en economische inrichting van gemeente Kampen. De visie gaat over alle terreinen van de fysieke leefomgeving: van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en gezonde leefomgeving tot klimaat, mobiliteit en economie. Het doel: een leefomgeving hebben en houden waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Voor het opstellen van de Ontwerp omgevingsvisie 1.0 is de gemeente niet helemaal vanaf nul begonnen: het is een samenvoeging van bestaand beleid met her en der een kleine aanvulling of aanscherping. De omgevingsvisie is volgens wethouder Albert Holtland een belangrijk document. “De visie fungeert als leidraad bij afwegingen in het college en de gemeenteraad, maar helpt inwoners en ondernemers ook bij het ontwikkelen van een initiatief. Na het verwerken van de zienswijzen stelt de nieuwe gemeenteraad de Omgevingsvisie 1.0 naar verwachting voor de zomervakantie definitief vast. Maar daarmee is het werk niet klaar. De wereld om ons heen verandert continu en het is aan ons allen om mee te bewegen. De omgevingsvisie wordt dan ook geactualiseerd als blijkt dat er toekomstige wensen en ontwikkelingen zijn waar de visie nog niets of te weinig over zegt om richting te geven. Met inbreng van inwoners en ondernemers voegen we dan een nieuwe ‘bouwsteen’ aan de visie toe. Dat doen we via een participatietraject, zodat iedereen die dat wil mee kan denken. Zo bepalen inwoners en ondernemers – binnen deze kaders – samen met de gemeente waar het heen gaat met Kampen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *