Gemeente Kampen organiseert informatieavond opvang vluchtelingen Oekraïne voor maatschappelijke organisaties

Gemeente Kampen organiseert informatieavond opvang vluchtelingen Oekraïne voor maatschappelijke organisaties

De taskforce Oekraïne van gemeente Kampen organiseert op donderdag maart een informatieavond over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Niet omdat wij als gemeente al weten wat we gaan doen of op alle vragen een antwoord kunnen geven; integendeel. We willen juist graag samen met onze maatschappelijke partners inventariseren welke vragen er leven en uitleggen waar we nu staan” legt burgemeester Sander de Rouwe uit.

“Hartverwarmend zijn de vele lokale initiatieven die zijn gestart om het getroffen Oekraïne en vluchtelingen uit Oekraine te ondersteunen: Hulpgoederen worden verzameld, particulieren melden dat ze opvangplekken hebben en diverse kerken hebben inmiddels vluchtelingen opgehaald en ondergebracht. We merken dat veel organisaties betrokken zijn, vragen hebben, oplossingen bieden en zich hiervoor wenden tot de gemeente Kampen. En daar zijn we blij mee!” Samen met betrokken organisaties wil de gemeente zich inspannen om hulp te bieden en alles in goede banen te leiden. Afstemming en samenwerking is hierbij volgens de taskforce van groot belang. “Met onze maatschappelijke partners willen we graag samen zicht krijgen op de situatie en samen zorgen voor goed afgestemde opvangvoorzieningen.”

Samenwerking
Intussen wordt landelijk, regionaal én lokaal het nodige opgetuigd en uitgewerkt. Ook de gemeente Kampen is achter de schermen met van alles bezig. Er wordt gezocht naar (grootschalige) opvanglocaties voor de langere termijn. Er is een solidariteitsfonds voor initiatieven uit de samenleving. En inmiddels wordt in afstemming met de scholen ook het onderwijs voor kinderen ingericht. Wethouder Jan Peter van der Sluis (Onderwijs): “De gemeente heeft met het onderwijs gezamenlijke afspraken gemaakt over onderwijs aan Oekraïense kinderen en jongeren. Er is gekozen voor gecentraliseerde klassen waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen leerlingen voor het primair onderwijs (ruim 30) en leerlingen voor het voorgezet onderwijs (circa 20). In eerste instantie is het uitgangspunt om de jongeren rust te bieden met een goede dag invulling. Het geven van onderwijs komt in een latere fase aan de orde.” De komende weken blijven onderwijs en gemeente met elkaar in gesprek om scenario’s voor de middel lange en lange termijn te bespreken. Het is de bedoeling om op dinsdag 15 maart in ieder geval twee onderwijslocaties operationeel te hebben.

Maatschappelijke organisaties zijn vandaag per mail uitgenodigd om mee te denken tijdens een inloopavond op donderdag 17 maart in MFC ’t Ukien. “Graag vertellen we waarmee we zoal bezig zijn, geven we uitleg over de lokale stand van zaken en geven we organisaties de gelegenheid om mee te denken, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Er komt heel veel op ons af. Veel aanbod, vragen, onduidelijkheid; dit is complexe opgave die we alleen samen kunnen volbrengen”, aldus De Rouwe.

Mensen die vragen hebben rond de opvang van vluchtelingen kunnen mailen naar oekraine@kampen.nl. De gemeente heeft (nog) niet overal een antwoord op maar hoort wel graag wat er leeft en speelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *