Goot in bestrating Noordweg een doorn in het oog

Goot in bestrating Noordweg een doorn in het oog

De Gemeente Kampen gaat de problemen met de goot in de Noordweg inventariseren en kijken waar de knelpunten zich bevinden. “Zodra deze in beeld zijn, kan een kostenraming worden gemaakt voor de eventueel benodigde aanpassingen’, aldus de gemeente.

De reden ervan waren vragen die Piet Bergstra (Hart voor Kampen) eind vorig jaar stelde aan de gemeente over deze goot. Veel mensen ervaren problemen met die goot. ‘Verschrikkelijke nare goot, als fietser moet je echt heel goed uitkijken. Oversteken is ook een ramp alsof je over een knipgat rijd”, aldus een van de reacties.

“Ik kreeg tijdens overleg met ervaringsdeskundigen op het gebied van een handicap te horen dat de goot voor gehandicapten een moeilijk te nemen barrière is. Ook blijkt dat automobilisten die goot vaak ‘ontwijken’ en daardoor meer in het midden van de weg te gaan rijden. Reden om eind november een artikel op Facebook te zetten en onze volgers te vragen wat zij van die goot vinden? Er kwamen maar liefst 95 reacties binnen, vrijwel allemaal negatief. Dat was best wel schrikken dus heb ik dat voorgelegd aan de gemeente”, aldus Piet Bergstra.

Bergstra wilde van de gemeente weten wat zij gaat doen om dit probleem op de Noordweg/St. Nicolaasdijk op te lossen. Daarnaast vroeg hij of de gemeente bereid is om in het vervolg, bij grotere herinrichting/bestratingsprojecten, advies te vragen aan een vertegenwoordiging van inwoners met een visuele/fysieke handicap? Dat was namelijk eerder wel gebeurd bij de Ebbingestraten.

De gemeentelijke reactie kwam deze week binnen. Gemeente Kampen: “Bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting van de Noordweg is gezocht naar een manier om, bij piekbuien, meer water vast te kunnen houden en zo te voorkomen dat het naar de lager gelegen omliggende straten stroomt (bijv. Pannenkoekendijk). Dit n.a.v. eerdere klachten over wateroverlast bij hevige regen.

De molgoot ligt in het midden van de weg, zodat er een hol straatprofiel ontstaat. Op deze manier kan er meer water op straat geborgen worden tijdens piekbuien dan voorheen en stroomt het water niet langer de lager gelegen straten in. Dat is klimaatbestendiger dan een straat met een bol profiel. Het profiel was gemaakt op basis van voorbeelden, o.a. de Kluisstraat in IJsselmuiden.”

De gemeente gaf aan dat een molgoot in het midden als snelheidsremmend wordt ervaren. In een 30km zone heeft dat een positieve uitwerking. Kortom, de molgoot in het midden kwam er omdat daarmee het water op de straat geborgen kan worden en de omliggende straten geen wateroverlast ervaren bij piekbuien, dit is klimaatbestendiger. En daarnaast leidt deze inrichting tot minder hoge snelheden van automobilisten.

Het lijkt ons niet noodzakelijk de gehele weg aan te passen. Echter de vragen en opmerkingen nemen wij serieus en daarom zal er komende tijd geïnventariseerd worden waar de knelpunten zich bevinden. Zodra deze goed in beeld zijn, kan een kostenraming worden gemaakt voor de eventueel benodigde aanpassingen”, aldus de gemeente.

Mensen met een beperking
Tijdens de ontwerpfase van de Noordweg is er niet met het cluster MMB (Mensen Met een Beperking) gesproken over het plan, gaf de gemeente toe. De molgoot in de Kluisstraat bijvoorbeeld, bleek goed overrijdbaar. De reden voor het overleg voor de Ebbingestraten werden met name ingegeven door de geleidemarkeringen op het maaiveld en niet door oversteek-/overrijdbaarheid. “Uiteraard hadden we over de herinrichting van de Noordweg wel overleg moeten voeren met het cluster MMB. Het cluster MMB zullen wij betrekken bij de inventarisatie van de knelpunten”, aldus de gemeente Kampen.

Piet Bergstra: “Ik heb de gemeente naar aanleiding van deze reactie wel aangegeven dat de vergelijking van de Noordweg met de Kluisstraat in IJsselmuiden naar mijn mening niet opgaat. De Kluisstraat bevindt zich in een woonwijk. De goot ligt daar vrijwel vlak met de omliggende bestrating. De Noordweg is een doorgaande weg met veel werk- en bezorgingsverkeer, zowel ’s morgens als ’s avond. De goot ligt op sommige plaatsen ook echt dieper. Het oversteken met een rollator is daar wel iets anders dan in de Kluisstraat. We wachten de uitkomsten nu eerst maar even af. Als die binnen laten wij dat weer weten.”Aldus Bergstra
Ook ervaringen met de goot delen? dat kan via info@hartvoorkampen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *