COA en gemeente ondertekenen overeenkomst voor kleinschalige tijdelijke noodopvang

COA en gemeente ondertekenen overeenkomst voor kleinschalige tijdelijke noodopvang
Foto © KampenLive

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Kampen hebben vandaag een bestuursovereenkomst ondertekend voor het realiseren van een kleinschalige tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Industrieweg 11. De handtekeningen konden worden gezet nadat het college van burgemeester en wethouders vandaag de overeenkomst heeft goedgekeurd. Daarin zijn de ‘Kamper voorwaarden’ opgenomen waaronder in Kampen asielzoekers kunnen worden opgevangen. Met deze voorwaarden wordt ook tegemoet gekomen aan vragen en opmerkingen die door de gemeenteraad en omwonenden zijn geuit.

De eerstvolgende stap is nu de vergunningaanvraag. Daarna volgt het inrichten van de locatie. Omwonenden zijn hiervan intussen op de hoogte gebracht. Burgemeester Sander de Rouwe: “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. De asielzoekerscentra in Nederland zitten nog altijd overvol. Hiermee komen we tegemoet aan de dringende oproep aan gemeenten om te helpen. We willen graag een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke uitdaging. Als alles meezit, kunnen we in april de eerste asielzoekers in Kampen verwachten. Dat is wat later dan gedacht maar het is dan ook erg druk bij het COA.”

Kamper voorwaarden
Medio november 2021 heeft gemeente Kampen na een zoektocht vorig jaar het leegstaande gedeelte van de locatie Industrieweg 11 aangeboden aan het COA als mogelijkheid voor het realiseren van een kleinschalige tijdelijke noodopvang. Het COA heeft de afgelopen weken het pand uitgebreid onderzocht. De conclusie is dat dit pand goed geschikt te maken is voor kleinschalige tijdelijke opvang. Ook heeft het COA een huurovereenkomst gesloten met de pandeigenaar. Vervolgens heeft het COA samen met de gemeente een bestuursovereenkomst opgesteld. Daarin zijn expliciet de ‘Kamper voorwaarden’ opgenomen. Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over de doelgroep die in Kampen zal worden opgevangen en hoe te handelen bij eventuele overlast. Ook staat erin wie waarvoor verantwoordelijk is. Het COA heeft toegezegd zich in te spannen voor een evenwichtige samenstelling van de groep asielzoekers voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Verder zal het COA geen asielzoekers in Kampen plaatsen met een verhoogd risicoprofiel voor overlast. Ontstaat er wel overlast, dan zullen deze mensen worden overgeplaatst. Ook staat in de bestuursovereenkomst wie waarvoor verantwoordelijk is. Volgens burgemeester Sander de Rouwe komen de gemeente en het COA Met deze voorwaarden tegemoet aan vragen en opmerkingen die door de gemeenteraad en omwonenden zijn geuit. Het college heeft de overeenkomst vandaag goedgekeurd en ondertekend. De overeenkomst geldt voor de duur van twaalf maanden. Na zes maanden zullen het COA en de gemeente met omwonenden en andere partijen een tussenevaluatie houden.

Voortgang
Voordat de eerste asielzoekers naar Kampen komen, moet nog het nodige gebeuren. Nu alle handtekeningen zijn gezet, moet het vergunningentraject worden gestart. Dat duurt 4 tot 6 weken. Ook zal het pand voor noodopvang geschikt gemaakt moeten worden. Ook dat duurt enkele weken. Als alles meezit, kunnen we de eerste asielzoekers in april verwachten. Omwonenden zullen door het COA op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Volgens de berekeningen van het COA kunnen er maximaal 110 mensen in de locatie terecht. Met maximaal 110 asielzoekers heeft Kampen een van de kleinere noodopvanglocaties. De Rouwe: “We willen hartelijk én helder zijn. Dat betekent dat we bij het COA hebben aangegeven wat we wel willen en ook wat niet kan. Daarom is de opvang kleinschalig, tijdelijk en hebben we een locatie aangeboden die niet ten koste gaat van woningen die we nu zelf ook hard nodig hebben.”

Hoeveel mensen daadwerkelijk naar Kampen komen, is op dit moment nog niet bekend. Mensen zullen bovendien komen en gaan en soms maar kort in Kampen verblijven. De kleinschalige tijdelijke noodopvang in Kampen gaat naar verwachting functioneren als een dependance van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent de mensen gebruik kunnen maken van dagbesteding en andere faciliteiten op het azc Dronten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *