Aanvraag windturbines Zuiderzeehaven Kampen naar gemeente

Aanvraag windturbines Zuiderzeehaven Kampen naar gemeente

IJsseldelta Wind B.V. en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hebben de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor het plaatsen van twee windturbines in de Zuiderzeehaven van Kampen officieel ingediend bij de gemeente. WDODelta heeft plannen voor een windturbine op het eigen terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oslokade. IJsseldelta Wind B.V. op de naastgelegen containerterminal (IJssel Delta Terminal). Afgelopen jaar onderzochten beide partijen uitgebreid de mogelijkheden voor de twee turbines.

“Als waterschap willen we in 2025 energieneutraal werken”, vertelt bestuurslid Marion Wichard. “Dit betekent dat we net zo veel energie opwekken als dat we verbruiken. Een eigen windturbine draagt hier fors aan bij. Het kan ruim 30 procent bijdragen aan de totale energie die we via wind en zon willen gaan opwekken. Voor deze turbine in Kampen geldt dat wij onze rioolwaterzuivering volledig op de hoeveelheid opgewekte windenergie kunnen laten werken. Bruin rioolwater schoonmaken met groene energie dus!”

Onderzoeken
Het waterschap en IJsseldelta Wind B.V. werkten afgelopen jaar intensief samen om de mogelijkheden voor de turbines te verkennen. Zo verrichten ze verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de invloed van de twee windturbines op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, op de scheepvaart op de IJssel en op omliggende bedrijven en woningen. Ook werden digitale informatiebijeenkomsten gehouden.
De plannen voor de windturbines passen goed bij de ambitie van de gemeente. Kampen wil de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente vergroten en wees eerder al gebieden aan die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Eén van deze gebieden is het industrieterrein in de Zuiderzeehaven waar al vier windturbines staan. De gemeente gaat de vergunningaanvraag nu beoordelen. De verwachting is dat de gemeenteraad in de loop van 2022 hierover een besluit neemt. Hierna moet het waterschapsbestuur nog een definitief groen licht geven voor het krediet voor de daadwerkelijke bouw van de windturbine op het terrein van de rioolwaterzuivering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *