Samenwerken aan Gebiedsvisie Reevedelta

Samenwerken aan Gebiedsvisie Reevedelta
Gedeputeerde Monique van Haaf, provincie Overijssel en wethouder Jan Peter van der Sluis, gemeente Kampen onthullen nieuwe naam gebied Reevedelta

Op 3 december hebben gemeente Kampen en consortium De Dijken de intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van circa 2.500 woningen in het gebied ten noorden van het Reevediep. Gedeputeerde Monique van Haaf en wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis maakten bij deze gelegenheid samen de nieuwe naam van het project en de gebiedsvisie bekend: Reevedelta.

Het gebied Reevedelta bestaat uit het Reevediep en het aanliggende gebied direct ten noorden hiervan, gelegen tussen het Drontermeer en de IJssel, begrensd door de Hanzelijn, inclusief Stationskwartier, Het Onderdijks en het gebied tussen de Venedijk en de Mr. J.L.M. Niersallee. Partijen hebben afgesproken ook sportpark De Maten te betrekken bij de visieontwikkeling.

De gemeente Kampen en consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta. De versnelling is noodzakelijk om de ambitie van circa 400 nieuwe woningen per jaar in de gemeente Kampen waar te kunnen maken. Woningcorporatie deltaWonen is nauw betrokken bij de uitwerking van de gebiedsvisie om invulling te geven aan het sociale woningbouwprogramma.

In de intentieovereenkomst hebben gemeente en consortium met elkaar afgesproken samen te werken aan de ontwikkeling van Reevedelta. Concreet betekent dit het opstellen van de gebiedsvisie en concretiseren van de samenwerking in een nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst, beiden gereed eind 2022.

Sleutelproject in Woonagenda West-Overijssel 2021-2025
Reevedelta is een van de sleutelprojecten in de Woonagenda West-Overijssel 2021-2025, met als doel de woningbouw te versnellen en te voorzien in de lokale behoefte. De provincie heeft de versnellingsopgave in Kampen aangejaagd door de inzet van kennis en financiële middelen. Gedeputeerde Ruimte, Wonen, Retail Monique van Haaf: “Een grootschalige ontwikkeling als Reevedelta met daarin een grote woningbouwambitie kan alleen worden gerealiseerd door een goede samenwerking tussen marktpartijen en de overheid. Bijzonder aan dit gebied is de integrale aanpak tussen wonen, water, natuur en mobiliteit.”

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: “Met het sleutelproject Reevedelta leveren wij een bijdrage aan zowel de behoefte van de inwoners van de gemeente Kampen als aan de regionale woningbouwopgave. Wij zijn blij met het bestuurlijke en ambtelijke commitment van de provincie en het consortium om nu de volgende stappen te zetten in het gebied Reevedelta. Dit gebied is de entree van Kampen. Het is dan ook onze ambitie om hier de mooiste wijk van Kampen te realiseren.”

Ontwikkeling Reevedelta
Reevedelta is al volop in ontwikkeling. Er wordt gebouwd aan het nieuwe dorp Reeve en in Het Onderdijks zijn de laatste projectmatige woningen in aanbouw.

Jeanet van Antwerpen, regiodirecteur BPD: “Gemeente Kampen en BPD werken al jaren samen aan het nieuwe dorp Reeve, waar mensen aan en op een klimaatdijk gaan wonen. De eerste woningen komen nu van de grond. Met de gebiedsvisie Reevedelta is er een solide basis voor een grotere toekomstbestendige leefomgeving met natuur, water, mobiliteit en duurzaamheid als belangrijke dragers. Als BPD zijn we verheugd dat we hiermee een structurele bijdrage kunnen leveren aan de behoefte aan woningen en een klimaat adaptieve inrichting van Nederland.”

Stefan van Dijk, directeur Bemog: “De gebiedsvisie Reevedelta is in feite het vervolg op het project IJsseldelta waarin een aantal jaren geleden het Reevediep is aangelegd. Momenteel bouwen wij in Het Onderdijks een aantal prachtige woningen in deelplan De Terpen. Wij kijken er naar uit om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebied Reevedelta.”

Directeur Mateboer, Roland de Wit vult aan: “Het is nu de hoogste tijd om de volgende stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het gebied, met ruimte voor natuur, recreatie, woningbouw, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.”

De gemeenteraad van Kampen stemde op 14 oktober al in met het Ambitiedocument Kampen Zuidwest. De gebiedsvisie wordt opgesteld in de periode november 2021 – september 2022, waarna de gemeenteraad eind 2022 hierover een besluit neemt. In januari start het participatietraject, zodat inwoners en stakeholders in het gebied nauw betrokken worden bij de uitwerking van de visie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *