Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

In het stormseizoen is de kans op storm en hoogwater het hoogst. Een stevige dijkbekleding is dan belangrijk. Wortels van gras en planten houden de grond stevig bij elkaar. De grasmat dient daardoor als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Vee mag niet meer op de dijken grazen om de grasmat extra te beschermen. In het voorjaar van 2022 mogen de schapen weer terug op de dijk.

Belang van sterke dijken
Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter de dijken worden onderhouden, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden.

Lees meer over hoe wij onze dijken sterk houden: wdodelta.nl/sterke-dijken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *