Kampen zet eerste stappen op weg naar aardgasvrij wonen

Kampen zet eerste stappen op weg naar aardgasvrij wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de warmtevisie voor de gemeente Kampen vastgesteld. Daarin stelt het college aan de gemeenteraad voor om te beginnen met woningen van het gas af te halen.

“In de warmtevisie staan voorstellen voor een start in nog nader te kiezen wijken op basis van vrijwilligheid. Daarvoor wordt eerst nog in een beperkt aantal wijken gepeild of er draagvlak is. Dat zal mede bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Niemand wordt nog gedwongen van het aardgas afgehaald.”, aldus wethouder Irma van der Sloot.

Het college vindt de betaalbaarheid en de gevolgen voor de woonlasten belangrijk. “Daar gaan we later in overleg met de bewoners nog verder op studeren.” Nu is al wel duidelijk dat op enig moment een forse opschaling nodig is van deze aanpak om het uiteindelijke doel – een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 – op tijd te halen.

Overigens wordt erkend dat nog veel onzekerheden bestaan. Enkele daarvan zijn hoeveel groen gas straks beschikbaar is en tegen welke prijs. Is waterstofgas een optie, kan het elektriciteitsnet het (op tijd) aan.

Klimaatakkoord
Op basis van het Klimaatakkoord moet iedere gemeente in 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld. Daarin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat, met als einddoel dit in 2050 grotendeels bereikt te hebben. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *