Gemeente Kampen wapent zich tegen drugslabs en andere criminaliteit in het buitengebied

Gemeente Kampen wapent zich tegen drugslabs en andere criminaliteit in het buitengebied

Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft dit hoge prioriteit bij gemeente Kampen. Daarom start de gemeente samen met 10 andere gemeenten in IJsselland een campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugcriminaliteit te melden. Ook is in regio IJsselland, waaronder Kampen, het samenwerkingsproject Veilig Buitengebied gestart.

Met regelmaat worden eigenaren van loodsen en stallen benaderd door criminelen omdat de ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De locaties liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s. Door bedreigingen richting de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. De campagne ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ van Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een uitkomst. Iedereen kan anoniem een melding doen via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl
Dit is het onafhankelijke meldpunt en is geen politie. Via Meld Misdaad Anoniem kwamen in Overijssel in 2020 ruim 1.500 meldingen binnen, waarmee dagelijks zaken worden opgelost.

‘Weet aan wie je verhuurt’
Burgemeester Bort Koelewijn vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners zich bewust zijn van de risico’s: “Drugslabs zijn gevaarlijk en de gevolgen voor de verhuurder en omgeving worden vaak onderschat. De schade aan een pand of terrein is enorm en komt op de rekening van de verhuurder. Verhuurders krijgen regelmatig te maken met intimidatie en geweld en kunnen daardoor niet zomaar stoppen. Je bent ook medeplichtig en je pand kan worden gesloten. Weet dus aan wie je verhuurt.”

Om bewoners van het buitengebied van gemeente Kampen bewust te maken van deze en andere risico’s in het buitengebied is in regio IJsselland het project Veilig Buitengebied opgezet. In dit project werken gemeenten, politie en vele andere partners samen. De nadruk ligt – zoals gezegd – op bewustwording. Wanneer is er sprake van een verdachte situatie? Wanneer is een aanbod te mooi om waar te zijn? Waar kun je dit melden?

Naast bewustwording is ook van belang dat de weerbaarheid van de bewoners versterkt wordt; mensen moeten weten wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze in handen van criminelen vallen. Om te inventariseren wat er onder de bewoners van het buitengebied van gemeente Kampen leeft, krijgen zij deze week een brief van de burgemeester in de bus, met het verzoek om een enquête in te vullen. “De resultaten van deze enquête zijn belangrijk voor het team dat zich bezig houdt met het project, ze zijn bepalend voor het vervolg.” Het project Veilig Buitengebied wordt behalve in Kampen ook uitgerold in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst en Zwolle. Het project start deze week, en loopt door tot in 2022.

‘Criminele activiteiten dulden wij niet’
De gemeente krijgt bij de aanpak van drugscriminaliteit steun van verschillende lokale partners die zich willen inzetten om het buitengebied veilig en leefbaar te houden, zoals landbouworganisaties, natuurbeheerders, het waterschap en de politie. Ook de provincie ondersteunt de aanpak van harte. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “In Overijssel moet iedereen veilig en ontspannen kunnen leven. Criminele activiteiten dulden wij daarom niet. Goede samenwerking is noodzakelijk in de aanpak. Tussen de overheid en verschillende organisaties, maar zeker ook met onze inwoners. Daarom vraag ik iedereen met klem vermoedens van illegale activiteiten direct te melden, als het nodig is anoniem. Meldingen van getuigen – vooral in het buitengebied – zijn onmisbaar.”

Keurmerk Veilig Buitengebied
Naast de start van de campagne van Meld Misdaad Anoniem, werken alle gemeenten binnen IJsselland aan een Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Dit onderstreept de samenwerking die binnen IJsselland is aangegaan om criminaliteit in het buitengebied met lokale partners stevig aan te pakken. Aan de campagne met Meld Misdaad Anoniem doen alle gemeenten in IJsselland mee, te weten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Hardenberg en Ommen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *