Binnenvaartschepen met tarwe veilig gelost in Haatlandhaven

Binnenvaartschepen met tarwe veilig gelost in Haatlandhaven

Vandaag worden in Kampen drie binnenvaartschepen met tarwe ontsmet met fosfine gelost. De drie binnenvaartschepen zullen met de nodige veiligheidsmaatregelen worden gelost bij het bedrijf Graansloot Kampen aan de Haatlandhaven. De loswerkzaamheden staan onder leiding van het gespecialiseerde en daarvoor gecertificeerde bedrijf Ruvoma. De drie binnenvaartschepen worden gelost conform een plan van aanpak dat is opgesteld door Ruvoma. Dit bedrijf heeft veel ervaring in het lossen van zeeschepen ontsmet met fosfine in de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Voor het lossen van de drie binnenvaartschepen zal een veilige zone worden ingesteld, waarbinnen alleen mensen mogen komen die daarvoor instructie hebben gehad. Deze mensen dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien vinden er continu metingen plaats om het fosfinegehalte in de lucht in de gaten te houden. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de veiligheidszone. Dit zijn standaard procedures bij dergelijke lossingen. Ruvoma zal deze metingen verrichten. Een toezichthouder van de Omgevingsdienst IJsselland houdt daar tijdens het lossen van de drie binnenvaartschepen namens de gemeente Kampen toezicht op, ondersteund door een adviseur gevaarlijke stoffen van Veiligheidsregio IJsselland. De concentratie fosfine mag buiten de veiligheidszone de waarde van 0,01 PPM niet overschrijden. Gebeurt dat toch, dan worden de loswerkzaamheden direct (tijdelijk) gestaakt. Dit is een standaard procedure bij dergelijke lossingen.

Geen risico
Uit navraag bij deskundigen van de Omgevingsdienst IJsselland en de GGD IJsselland bleek afgelopen week dat het risico voor mens, dier en milieu verwaarloosbaar is. Hoewel het risico verwaarloosbaar is, zal op advies van de GGD IJsselland in het belang van de werknemers en van de omliggende bedrijven, het lossen van de drie binnenvaartschepen uit voorzorg plaatsvinden in het weekend en niet bij noordwestenwind. Dat de veiligheid en de gezondheid niet in het geding zouden zijn, was een belangrijke voorwaarde voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen om het gedoogbesluit voor de lossing te nemen, zo lichtte burgemeester Bort Koelewijn dinsdag toe. De geladen drie binnenvaartschepen bevatten op dit moment een gemiddelde fosfinewaarde van 0,3 PPM (parts per million, oftewel delen per miljoen), gemeten op 1 meter diepte. Uit de ervaringen van de grote overslaghavens in Rotterdam en Amsterdam blijkt dat zelfs bij een waarde van 20 PPM, gemeten op 1 meter diepte, bij de overslag geen fosfine wordt gemeten in de omgevingslucht in de nabijheid van de overslag.

**Update** 15:00
De gemeente Kampen meldt dat inmiddels alle drie de schepen zonder problemen zijn gelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *