Gemeente Kampen komt met aanvullende coronamaatregelen voor kwetsbare groepen

Gemeente Kampen komt met aanvullende coronamaatregelen voor kwetsbare groepen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met 5 aanvullende maatregelen voor kwetsbare groepen mensen die de gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Ondanks dat de weg naar herstel is ingezet, heeft de coronacrisis de verschillen tussen mensen vergroot.

De gevolgen van de crisis raken kwetsbare groepen mensen het hardst; vooral mensen die voor de crisis al problemen hadden met mentale of fysieke gezondheid, armoede, schulden, werkverlies of werkonzekerheid en eenzaamheid. Het college wil niet dat deze problemen door corona verergeren en komt daarom met maatregelen.

Op de leefgebieden werk en inkomen treft de gemeente drie aanvullende maatregelen. Zo wordt er een tijdelijke aanjager aangesteld aan die stageplekken, leerbanen en praktijkplaatsen werft bij bekende werkgevers en maatschappelijke organisaties voor cliënten uit onze doelgroep. Dit soort vaak schaarse plekken biedt mensen de mogelijkheid om te leren, (werk)ervaring op te doen en te participeren in onze gemeente. Ook komt er een extra investering voor het versneld ontwikkelen van een leefstijlprogramma voor cliënten die worden begeleid naar werk of maatschappelijke participatie en wordt er tijdelijk een extra consulent werk aangesteld om de ondersteuning op het gebied van re-integratie te intensiveren. Hard nodig omdat ondanks het herstel van de arbeidsmarkt meer inwoners in gemeente Kampen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering dan voor de coronacrisis.

Op het leefgebied armoede en schulden treft de gemeente één aanvullende maatregel. Inwoners met geldvragen, geldzorgen of schulden kunnen terecht bij Financiën op Koers (hierna: Finok). Vanwege de corona-crisis is Finok van een open inloop naar vaste afspraken op gezette tijden gegaan. Hierdoor zijn minder mensen bereikt en hebben minder mensen om hulp gevraagd. De toename die landelijk verwacht werd in verband met de coronacrisis is (nog) niet zichtbaar. Om op een toename te anticiperen en om meer mensen te kunnen bereiken, zet Finok in op een tijdelijk uitbereiding van spreekuren, op logische plekken in de stad, bijvoorbeeld bij Impact of bij het Lokaal in IJsselmuiden.

Op het leefgebied welzijn wil het college van b en w de bestaande aanpak ‘Een tegen eenzaamheid Kampen ‘Kom erbij!’ versnellen en verduurzamen. In Kampen voelt 39% van de inwoners zich eenzaam en 7% van de inwoners zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Deze cijfers nemen toe bij inwoners van 75 jaar en ouder (52% eenzaam en 10% ernstig tot zeer ernstig eenzaam). De verwachting is dat deze cijfers zijn toegenomen door de gevolgen van de coronacrisis.

Perspectief
Coördinerend wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis: “Met veel mensen in gemeente Kampen gaat het gelukkig best goed. Maar een deel van onze inwoners wordt wel degelijk geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Op korte termijn willen we meer perspectief bieden en bijdragen aan een betere leefsituatie voor die kwetsbare groepen inwoners, die daardoor in de problemen zijn geraakt of van wie de problemen zijn verergerd. Daarom treffen we lokaal vijf aanvullende maatregelen op de leefgebieden welzijn, armoede & schulden, werk en inkomen. Dit is bovenop lopende landelijke en regionale overheidsmaatregelen en onze bestaande dienstverlening. We kiezen daarbij bewust voor een integrale aanpak met maatregelen die meerdere leefgebieden raken. Een problematische situatie op een bepaald gebied staat immers niet op zichzelf en raakt meestal ook aan andere aspecten van het leven. Door meerdere maatregelen te treffen, hopen we mensen duurzaam te kunnen helpen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *