Theologiestudenten in actie tegen aangekondigde verhuizing.

Theologiestudenten in actie tegen aangekondigde verhuizing.
Foto © KampenLive

Een groep theologiestudenten van de Theologische Universiteit Kampen is niet te spreken over de aangekondigde verhuizing naar Utrecht. Rector Roel Kuiper en drs. Pim Boven kondigden in het Nederlands Dagblad van vrijdag 9 juli en het Reformatorisch Dagblad van donderdag 8 juli aan dat de Theologische Universiteit in Kampen zich zal gaan vestigen in Utrecht. De studenten voelen zich niet serieus genomen en willen dit besluit van tafel.

Dat het College van Bestuur een verhuizing overwoog was al even bekend, toch zijn studenten verbaasd over dit besluit: ‘Het CvB heeft voor ons gevoel nooit duidelijk gemaakt waarom een vertrek uit Kampen nodig is. Er waren opties voor nieuwbouw of renovatie in Kampen, desnoods een verhuizing naar Zwolle. Onbegrijpelijk dat dan toch voor Utrecht gekozen is’ Aldus masterstudent Thomas van der Horst.
De studenten vinden de mate waarin zij zijn betrokken bij het besluit zwaar onder de maat. Bachelor studente Hannah de Gelder, die zelf aan één van deze adviescommissies deelnam: ‘In alle adviescommissies waar studenten aan hebben deelgenomen is aan Roel Kuiper duidelijk gemaakt dat wij niet naar Utrecht willen. Onze mening is op geen enkel moment serieus genomen.

Tijdens de laatste informatiebijeenkomst tussen het College van Bestuur (CvB) en studenten op 11 maart 2021 is er vanuit de studenten aangekaart dat er een gebrek is aan transparantie vanuit het CvB over de verhuisplannen. Vervolgens is er vanuit het CvB toezegging gedaan zich te beteren en hebben ze aan een kleine groep studenten een nauwkeurige indicatie gegeven over de verhuisplanning. Hieruit bleek dat zij het definitieve besluit omtrent verhuizing in het najaar van 2021 zouden nemen. Des al niet te min moeten de studenten nota bene in de krant lezen dat de Theologische Universiteit naar Utrecht gaat en dat het verzoek tot verhuizing al naar de Commissie Doelmatig Hoger Onderwijs is gestuurd’. Het plan kan volgens de groep studenten op nauwelijks draagvlak rekenen van zowel studenten als docenten. Bachelor student Thomas van der Vecht: ‘Wij zijn in Kampen geworteld. We hebben hier een studentenvereniging, eigen studentenhuizen, goede contacten met de gemeente en een internationale naam. In Utrecht zullen wij niks meer zijn dan een kleine onbekende universiteit’.

De actiegroep, die een groot deel van de fulltime studenten vertegenwoordigt, wil dat het besluit om naar Utrecht te verhuizen van tafel gaat en dat studenten volwaardig mogen meepraten over de toekomst van de Universiteit. ‘Roel Kuiper en Pim Boven lijken te vergeten dat het belangrijk is dat studenten achter deze verhuizing staan. Zonder studenten heb je in ieder geval geen Universiteit die ergens voor staat. Dit besluit betekent het einde van de TU Kampen, dat kan niet zomaar gebeuren’ concludeert Van der Horst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *