Gemeenteraad stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor realisatie meerjarig investeringsplan revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden

Gemeenteraad stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor realisatie meerjarig investeringsplan revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden

Met een gezamenlijke film markeerde het bouwteam – een samenwerking tussen Dura Vermeer, Anacon-Infra en gemeente Kampen – eind juni de start van haar werkzaamheden voor het revitaliseren van bedrijventerrein Spoorlanden. Het bouwteam zet zich in om de bereikbaarheid, communicatie en leefbaarheid op het bedrijventerrein te verbeteren en werkt hierbij nauw samen met de Beheerorganisatie Spoorlanden Zendijk. Na de zomer start het bouwteam met de uitvoering van fase 1a: de werkzaamheden aan de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De gemeenteraad besloot eind juni dat er vanaf 2022 voor de volgende fases van het revitaliseren van het bedrijventerrein ook geld beschikbaar is.

“Het is een lang gekoesterde wens van ondernemers in IJsselmuiden en gemeente Kampen om industrieterrein Spoorlanden op te knappen. Het maken van plannen hiervoor was ook een belangrijke voorwaarde voordat we het nieuwe bedrijventerrein Spoorlanden gingen aanleggen. Er zijn plannen gemaakt om de openbare ruimte echt een facelift te geven en zo het totale aanzien en de ruimtelijke kwaliteit van het industrieterrein op te knappen. Het beschikbare budget was echter niet voldoende om het hele openbare gebied van Spoorlanden in een keer aan te pakken. Ik ben blij dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld zodat we alle onderdelen uit het meerjarig investeringsplan de komende jaren uit kunnen voeren en het bedrijventerrein straks weer helemaal up to date is”, aldus wethouder Geert Meijering.

Prioritering: fase 1a in 2021
Het openbare gebied op het bedrijventerrein wordt gefaseerd aangepakt. In samenwerking met de ondernemers op Spoorlanden zijn prioriteiten aangegeven en keuzes gemaakt. In overleg met hen is besloten om met het beschikbare bedrag voor dit jaar fase 1a aan te pakken. Fase 1a bevat de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De Spoorstraat heeft prioriteit gekregen, omdat het een belangrijke doorgangsfunctie heeft. Daarnaast heeft het kruispunt met de Kraton onderhoud nodig en wordt de veiligheid van dit kruispunt verbeterd. De werkzaamheden in deze fase worden gefinancierd door de gemeente Kampen en provincie Overijssel.

Vanaf 2022 aanpak resterende fases
De gemeente heeft een meerjarig investeringsplan opgesteld voor de uitvoering van de resterende fases: fase 1b, 2, 3 en 4. De gemeenteraad besloot eind juni dat er binnen de gemeentelijke begroting 2,8 miljoen euro beschikbaar is om het meerjarig investeringsplan voor de revitalisering van Spoorlanden vanaf 2022 uit te voeren.
Meer informatie

Meer informatie over de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden inclusief de fasering is te lezen op www.kampen.nl/spoorlanden. Op deze site is ook het filmpje te zien waarmee het bouwteam de start van haar werkzaamheden markeerde. Meer informatie over de activiteiten van de Beheerorganisatie Spoorlanden Zendijk is te lezen op www.spoorlanden-zendijk.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *