‘Natuur voor elkaar’ van start gegaan

‘Natuur voor elkaar’ van start gegaan
Foto © Pixabay

Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst van het platform ‘Natuur voor Elkaar’. Dit platform is een initiatief van ons raadslid Piet Bergstra, die tevens fungeert als voorzitter. Het platform is een vervolg op het vorig jaar door de raad aangenomen initiatiefvoorstel ‘Bloemen voor Bijen’ dat ook van zijn hand is.

Deelnemers die aanwezig waren, waren het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, Agrarische Natuurvereniging Camperland, Natuurvereniging IJsseldelta, de Bijenvereniging Kampen en de gemeente Kampen. De Stadserven en Staatsbosbeheer waren verhinderd.

Bloemen voor bijen
Piet Bergstra: “Met enkel het inzaaien van bermen met wilde plantensoorten zijn we er niet. Bloemen voor Bijen is een project van de lange adem, dat zeker een tiental jaren zal vergen. In de tussentijd mogen we niet stilzitten, maar moeten we onze krachten bundelen. Een ander doel van mijn project is het opstarten van een projectteam. Daar zijn we vandaag dus mee begonnen. Het doel daarvan is om van elkaar te leren. Opgedane kennis en ervaring laagdrempelig delen. Of het nu gaat over het maaien of over specifieke kennis van planten, bijen of andere insecten. Op deze manier hoef je zelf het wiel niet uit te vinden. De rode draad: biodiversiteit. Deelnemers kunnen gebruik maken van de talenten die binnen een vereniging of organisatie voorhanden zijn”. Tijdens deze eerste bijeenkomst kreeg deze samenwerking al gestalte: een vereniging bood aan om te helpen met het monitoren van vlinders en insecten.

2 keer per jaar
Bedoeling van het platform is om twee keer per jaar bij elkaar te komen: in het voor- en in het najaar. Zo kan er in bijvoorbeeld in het najaar teruggeblikt worden op de afgelopen lente en zomer, zodat eventueel kan worden bijgestuurd. Eveneens kan vooruit worden gekeken naar het komende seizoen. “Binnen het platform kunnen de deelnemende organisaties elkaar op de hoogte houden of brengen van zaken die bij hen spelen of aandacht vragen voor een bepaald onderwerp. Op die manier weten we van elkaar waar we mee bezig zijn of wat er speelt”, besluit Bergstra. De deelnemers waren enthousiast over de eerste bijeenkomst. Het vervolg zal worden gepland in de tweede helft van oktober.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *