Uitbreiding gft inzameling bij hoogbouw en delen binnenstad en Brunnepe

Uitbreiding gft inzameling bij hoogbouw en delen binnenstad en Brunnepe

De inzameling van gft bij hoogbouw en in delen van de binnenstad en Brunnepe wordt dit jaar uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders heeft budget beschikbaar gesteld om de inzameling van gft verder in te voeren.

Begin 2019 is op een drietal locaties (binnenstad, Erfgenamenstraat en Jacob Catsstraat) een proef gestart om gft gescheiden in te zamelen. Het doel was om te ervaren of een goede inzameling mogelijk is waarbij de kwaliteit van het ingezamelde gft goed genoeg is om als gft te verwerken. Huishoudens die zich hiervoor hadden aangemeld konden met hun afvalpas het gft in de gft-verzamelcontainer storten. De proef is succesvol verlopen.

Met de evaluatie in september 2020 van deze succesvol verlopen proef heeft het college besloten in 2021 de inzameling van gft uit te breiden naar alle hoogbouw en delen van de binnenstad en Brunnepe.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We willen de hoeveelheid restafval verder terugdringen. De gft inzameling uitbreiden, is weer een stap in de goede richting. Gft wordt omgezet in groengas en compost en helpt bij het verder verduurzamen van Kampen. Bovendien levert het nog beter scheiden van afval ook lagere kosten op voor de deelnemende huishoudens omdat het restafval verminderd. Ik hoop dan ook dat zodra dit mogelijk is, vele huishoudens meedoen.“

Er is inmiddels gestart met de verdere uitwerking van de aanbesteding. Naar schatting zijn er 66 gft verzamelsystemen nodig. De verwachting is dat deze gft inzameling in het vierde kwartaal van dit jaar start. De investering wordt uit de Voorziening afvalstoffenheffing betaald en heeft daarom geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Degenen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen te zijner tijd meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *