Forse eenmalige financiële meevaller voor gemeente Kampen in coronajaar

Forse eenmalige financiële meevaller voor gemeente Kampen in coronajaar
Foto © KampenLive

Kampen sluit het jaar 2020 af met een flink positief financieel resultaat. Bij elkaar opgeteld gaat het om een bedrag van 11,5 miljoen aan incidentele, eenmalige meevallers, op een begroting van in totaal 198 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2020, die het college vandaag ter vaststelling heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin staat ook beschreven welke ambities er in dit coronajaar wel en niet zijn gerealiseerd, zoals het opstellen van een wijkveiligheidsplan voor de binnenstad, de hervormingen van het sociaal domein en het sluiten van de RegioDeal voor de ontwikkeling van een duurzame havenontwikkeling in de Melmerpolder. Ook sprak de gemeenteraad zich uit voor de versnelling van de woningbouw.

Wethouder Irma van der Sloot: “Met zo’n meevaller zijn we natuurlijk erg blij. Financieel gezien komen we van ver; we hebben twee jaar geleden niet voor niets op de rem getrapt en bezuinigingen ingezet. We hielden de afgelopen jaren wel vaker wat over maar hadden dat positieve resultaat steeds nodig om tegenvallers op te vangen. Omdat we intussen meer grip hebben gekregen op onze financiën, is dat dit jaar niet het geval. Het relatief hoge bedrag ontstaat door een optelsom van eenmalige meevallers, die grotendeels ten goede zullen komen aan de algemene reserve. Zo krijgen we weer vet op de botten voor de toekomst, want er staan ons nog veel uitdagingen te wachten.”

Corona
Het positieve resultaat heeft drie oorzaken: door corona is er aan de ene kant minder werk uitgevoerd en heeft de gemeente aan de andere kant een extra uitkering ontvangen vanuit het Gemeentefonds. Door krapte op de arbeidsmarkt kon de gemeente Kampen ten tweede een relatief groot aantal vacatures niet invullen; daardoor is er ook minder uitgeven dan begroot. En de derde oorzaak zijn de al bekende besparingen binnen het sociaal domein. Het jaar 2020 waarin we groots 75 jaar vrijheid zouden vieren, werd door corona een jaar met veel vrijheidsbeperkingen. Toen de pandemie haar intrede deed en we in een intelligente lockdown belandden, is daar door de gemeentelijke organisatie snel op gehandeld. Voor inwoners, instellingen en bedrijven kwam er o.a. een snelloket corona voor kunst en cultuur, werd het 1,5 meter adviesteam ingesteld en werd een crisisorganisatie ingericht. De handhavers van de gemeente Kampen hebben toegezien op een goede naleving van de maatregelen en vanuit het sociaal domein zijn inwoners die daar recht op hadden, bijgestaan bij de aanvraag van regelingen. Ook verenigingen konden in coronatijd op ondersteuning rekenen; zo was er een aangepast verhuurrooster en zijn bijv. gymverenigingen gefaciliteerd om buiten te sporten.

Ambities
Ondanks corona zijn in 2020 de nodige ambities gerealiseerd en ook belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van onze gemeente. Naast de al genoemde versnelling van de woningbouw zijn er 212 nieuwe woningen gerealiseerd. De nieuwe basisschool De Ontdekking (voormalige Emmaschool) is in gebruik genomen en er zijn kunstgrasvelden aangelegd bij korfbalvereniging Wit Blauw en voetbalvereniging YVV. De herinrichting van Het Groene Hart is fase verder en de bouwsteen energie is vastgesteld, met belangrijke uitgangspunten voor de energietransitie die we ook in gemeente Kampen zullen moeten doormaken. “En dat alles in coronatijd. Ik vind dat ook een compliment waard als het gaat om de inzet van de ambtelijke organisatie en al onze samenwerkingspartners die er in coronatijd alles aan hebben gedaan om manieren te vinden dat werkzaamheden voortgang konden vinden”, aldus wethouder Van der Sloot.

De volledige jaarstukken van gemeente Kampen zijn binnenkort beschikbaar via de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *