College stelt aangepast stedenbouwkundig plan laatste deel Hanzewijk vast

College stelt aangepast stedenbouwkundig plan laatste deel Hanzewijk vast

Sinds 1990 is de Hanzewijk stap voor stap vernieuwd. De laatste stap is het afronden van centrumgebied-noord. Het gebied dat omgrensd wordt door de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en de Reijersdam maakt hier onderdeel van uit. Hier gaat de gemeente een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor de Dr. H. Bouwmanschool en Het Scala bouwen.

De ambitie van de gemeente en de schoolbesturen is om nieuwe scholen te bouwen waarin onderwijs en opvang gezamenlijk gehuisvest worden, zogenaamde ‘krachtpanden’. In het nieuwe gebouw in de Hanzewijk gaan de Dr. H. Bouwmanschool en Het Scala het onderwijs en de opvang ieder op hun eigen manier integreren en is de ambitie dat er twee integrale kindcentra ontstaan. In hetzelfde gebied gaat woningcorporatie deltaWonen 60 sociale huurappartementen bouwen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar woonruimte. Het college stelde eind maart een aangepast stedenbouwkundige plan voor dit gebied vast. Ook besloot zij dat het plein voor het winkelcentrum definitief ingericht wordt. Op deze plek wordt afgezien van de bouw van extra winkels/maatschappelijke voorzieningen en appartementen.

Het oude stedenbouwkundig plan ging uit van gefaseerd bouwen zodat de Dr. H. Bouwmanschool tijdens de bouw op de bestaande locatie kon blijven functioneren. Om praktische en begrotingstechnische redenen is nu gekozen voor het tijdelijk ergens anders huisvesten van de Dr. H. Bouwmanschool. Dit biedt meer mogelijkheden voor een optimaal ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw, maar vroeg wel om aanpassing van het eerder vastgestelde stedenbouwkundig plan. Projectwethouder Albert Holtland: “Het is mooi dat we de laatste opgave voor de Hanzewijk nu ook gaan oppakken. Kampen heeft behoefte aan nieuwe woningen en het is ook goed dat de beide basisscholen een nieuw schoolgebouw krijgen. Ik ben blij dat we als samenwerkende partners hierover overeenstemming hebben bereikt. We gaan aan de slag met de ontwerpen en zullen dit in goed overleg met de buurtbewoners, winkeliers en de ouders van de kinderen van beide basisscholen gaan doen.”

Basis voor ontwerpen
Het nu vastgestelde stedenbouwkundig plan dient als basis voor de ontwerpen van de appartementen, het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de twee scholen met kinderopvang en gymzaal en voor het ontwerp van de openbare ruimte. Het gebouw met de twee scholen met gymzaal en de appartementen worden in samenhang met het zuidelijke centrumdeel met winkels en appartementen ontworpen. Omwonenden, bedrijven en organisaties in de buurt en overige belanghebbenden worden nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Wijzigingen winkelplein
Het college besloot eind maart om ook af te zien van bebouwing op het plein voor het winkelcentrum voor maatschappelijke of commerciële voorzieningen op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Het winkelplein, waar dit blok zou moeten komen, functioneert op dit moment namelijk goed. Op het plein kun je goed verblijven. Het winkelend publiek parkeert de auto’s bij voorkeur op het plein voor de winkels en niet op de parkeerplaats ten noordoosten van het winkelcentrum. Het aantal parkeerplaatsen op het plein voor het winkelcentrum voldoet bovendien aan de norm. Het plein kan met een paar aanpassingen dan ook definitief ingericht worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *