College geeft opdracht voor businessplan Hanze Beleefmuseum in Kampen

College geeft opdracht voor businessplan Hanze Beleefmuseum in Kampen
screenshot Youtube (Julius media)

Het college van burgemeester en wethouders wil onderzoeken of er een Hanze Beleefmuseum in Kampen kan komen, met een plek voor de IJsselkogge. Kranendonk Experience krijgt de opdracht om een businessplan op te stellen voor het Hanze Beleefmuseum en dat in het najaar 2021 aan te bieden, zodat de gemeenteraad daar een go/no go-besluit over kan nemen.

Eind 2020 is een haalbaarheidsstudie opgesteld voor een Hanze Experience in het Oosten van Nederland. Dat wordt een ‘parelketting’ van kleinere Hanze attracties (Tino’s) in de 9 Hanzesteden aan de IJssel met een Hanze Beleefmuseum (inclusief IJsselkogge) en een Hanzeshow. Kampen heeft ervoor gekozen om een Tino in de binnenstad te ontwikkelen en de overige Hanzesteden zijn ook enthousiast. Daarnaast wil het Kamper college dit onderzoek naar de haalbaarheid van een Hanze Beleefmuseum met een plek voor de IJsselkogge.

Wethouder recreatie en toerisme Geert Meijering: “Een Hanze Beleefmuseum is een prachtige aanvulling voor de toeristische en recreatieve attractiviteit van Kampen en van alle Hanzesteden aan de IJssel en de voormalige Zuiderzee. Samen met een Tino zet het onze mooie gemeente en de historische binnenstad nog beter op de kaart. Ik hoop op een sluitende businesscase, waar we in het najaar een besluit over kunnen nemen.”

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is eigenaar van de IJsselkogge en heeft aangegeven dat zij in 2021 een besluit neemt over de definitieve locatie voor de IJsselkogge. Zij geven de voorkeur aan Kampen, omdat het schip daar is gevonden en er een ondertekende overeenkomst ligt over de terugkomst van de IJsselkogge naar Kampen.
Kampen staat voor de opgave in het najaar van 2021 een go/no go-besluit te nemen op basis van een haalbaar businessplan en een geschikte locatie.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Alles is er nu op gericht om in het najaar een besluit te nemen over een mooi onderkomen voor de IJsselkogge. Daarover zijn we in goed overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het worden voor mij nog een paar spannende maanden, maar ik heb vertrouwen dat er in het najaar een verstandig besluit over de toekomst van dit icoon voor Kampen en de Hanzesteden kan worden genomen.”

Als het beleefmuseum als onderkomen voor de IJsselkogge niet lukt in Kampen, dan is er nog de zogenaamde ‘terugvaloptie’. Dat is alleen een mooi en geschikt onderkomen voor de IJsselkogge zonder museum, waar iedereen de IJsselkogge kan zien. Deze optie wordt de komende maanden ook onderzocht, zodat er in het najaar een besluit over kan worden genomen als een Hanze Beleefmuseum niet mogelijk blijkt te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *