Wat voor burgemeester zoekt Kampen?

Wat voor burgemeester zoekt Kampen?
Foto © KampenLive

Onze huidige burgemeester Bort Koelewijn heeft onlangs aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als burgemeester van de gemeente Kampen. Voordat de Kamper gemeenteraad op 25 maart een besluit neemt omtrent de profielschets van de nieuwe te kiezen burgemeester krijgen inwoners van de gemeente de mogelijkheid met de raadsleden mee te denken over de profielschets van de nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad wil samen met u bekijken wat voor type persoon dit moet zijn, en is  benieuwd hoe u hierover denkt.

Via de website www.nieuweburgemeesterkampen.nl is vanaf vandaag een korte vragenlijst in te vullen met enkele stellingen over de vraag hoe de ideale burgemeester voor de gemeente Kampen eruit zou moeten zien. Griffier Henk van der Meulen: “De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners hun mening kunnen geven door aan te geven wat voor type persoon hun nieuwe burgemeester moet zijn. De nieuwe burgemeester is immers burgemeester van ons allemaal. Namens alle negen fracties in de gemeenteraad roep ik de inwoners van Kampen dan ook op de enquête in te vullen.” De stellingen, die de komende dagen via verschillende kanalen worden verspreid, staan open tot 8 maart 2021.

Procedure
De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer acht maanden. De eerste stap is de inwonerconsultatie die nu start. Na het raadplegen van inwoners stelt de gemeenteraad op 25 maart  in een openbare raadsvergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Deze profielschets wordt aangeboden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, de heer Andries Heidema. Daarna wordt de vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kunnen geïnteresseerden vertrouwelijk solliciteren op de vacature.

Na de sluitingsdatum maakt de commissaris van de Koning een voorselectie van kandidaten. Vervolgens voert een speciaal daarvoor ingestelde vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met kandidaten en brengt een advies uit aan de gemeenteraad. Die gesprekken met de kandidaten zijn vertrouwelijk en de bespreking van het advies in de gemeenteraad is geheim. In september kan de nieuwe burgemeester dan worden benoemd en geïnstalleerd. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de commissaris van de Koning. Uiteraard worden inwoners hierover te zijner tijd nog uitgebreid geïnformeerd.

(Foto: Kampenlive)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *