GBK: “Bouw parkeergarage loopt gierend uit de klauw”

GBK: “Bouw parkeergarage loopt gierend uit de klauw”
Foto © KampenLive

Ingezonden –

In de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling stond de opinienota Parkeergarage op de agenda. Het college vroeg met deze opinienota input van de raad over de uitvoering van de evaluatie van het project parkeergarage Buitenhaven. Het project was qua planning en financiën uit de pas is gelopen. Doel van de evaluatie is om lering te trekken uit dit project voor komende projecten en geleerde lessen te borgen in de organisatie. 

“In de opinienota over de parkeergarage stond dat de parkeergarage meer tijd en geld gekost heeft. Eigenlijk had daar moeten staan dat de bouw van de parkeergarage gierend uit de klauw gelopen is”, aldus Henk Prinsen. Hij vervolgt: “Op de oorspronkelijke begroting van 2,7 mln hebben de inwoners van Kampen bijna 2 mln meer moeten betalen. Het lijkt de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wel”.
Prinsen: “Dit gaat weer gebeuren. Daarom pleiten wij niet voor een beknopte rapportage want dat is iets voor de bühne. GBK wil een grondige evaluatie. Met onafhankelijke deskundigen. Want anders keuren we ons eigen vlees. En er is genoeg om nadrukkelijk te onderzoeken”. GBK vroeg zich overigens ook af of dit niet te snel kwam. “Moeten we eerst niet wachten tot alle gerechtelijke procedures zijn afgerond?” vroeg Henk Prinsen zich af.
Wethouder Meijering antwoordde met deze evaluatie wens van de raad te vervullen. Als dat te beknopt blijkt dan kan de raad dat onderzoek altijd uitbreiden. Wel is hij het eens met Prinsen dat het niet onder in de la mag verdwijnen want het is geen droomdossier. “Laten we hier iets van leren. Voor de omwonenden die lange tijd overlast hebben ondervonden maar ook voor alle inwoners door de hogere kosten van dit project” gaf de wethouder aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *