Kampen krijgt eigen vaccinatielocatie op Burgemeester Berghuisplein

Kampen krijgt eigen vaccinatielocatie op Burgemeester Berghuisplein

GGD IJsselland gaat een vaccinatielocatie aan het Burgemeester Berghuisplein in Kampen realiseren, als onderdeel van de voorbereiding op grootschalig vaccineren tegen corona. De datum waarop GGD IJsselland begint met vaccineren op deze locatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Op basis van de huidige verwachting is dat in april. De locatie wordt de komende weken in gereedheid gebracht en goed toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep.

Voor de verwachte opschaling van de vaccinatie in de komende maanden zijn meerdere vaccinatielocaties in de regio nodig naast de twee bestaande in Zwolle en Hardenberg. Daarom is GGD IJsselland samen met drie gemeenten op zoek gegaan naar geschikte locaties. In Kampen is deze locatie nu dus gevonden. GGD IJsselland verwacht op zeer korte termijn twee andere locaties in de regio af te huren. Deze drie locaties worden zo snel mogelijk voorbereid. Naar verwachting van de beschikbare vaccinaties, kan GGD IJsselland de nieuwe locaties de komende maanden in gebruik nemen. Kampen zal als vierde of vijfde locatie in gebruik worden genomen.

Enorme opschaling
Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccinatie GGD IJsselland: “We zijn bezig met een enorme opschaling van de vaccinatie in onze regio in de komende maanden. De eerstkomende weken lijkt er nog maar beperkt vaccin beschikbaar te zijn, maar in de loop van de maanden wordt dat steeds meer. Bovendien kan het aantal te verwachten vaccins nog veranderen. We willen daarom op meerdere locaties klaar zijn om grote aantallen mensen te vaccineren.”

Seinen op groen
Burgemeester Bort Koelewijn: “Het zou teleurstellend zijn als er uitstel komt van de start van het vaccineren, maar dat ligt aan factoren waar GGD en gemeente geen invloed op hebben. We zijn blij dat we samen met GGD IJsselland in Kampen een geschikte plek hebben gevonden om een vaccinatielocatie neer te zetten. Wat het gemeentebestuur betreft staan alle seinen op groen. Als het eenmaal zover is, kan de locatie in Kampen binnen enkele dagen operationeel zijn. We zien ernaar uit dat het vaccineren ook hier kan gaan beginnen.”

Landelijke spreiding
De keuze voor gemeenten is gemaakt door te kijken naar de landelijke spreiding van vaccinatielocaties. De keuze voor locaties en de timing van de start van vaccinatie per locatie is een puzzel. De landelijke spreiding is belangrijk, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet opschalen mogelijk zijn en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig, zoals een toezichthoudende arts. Tot slot is het essentieel dat de locatie groot genoeg is om een paar honderd vaccins per dag te verwerken en zo verspilling te vermijden.

Vaccinatiestrategie
Het is nog niet zeker welke doelgroep het eerst gevaccineerd worden in de nieuwe vaccinatielocaties. De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio.

Op de website van GGD IJsselland staat een speciale webpagina met informatie over de coronavaccinatie.

Bron: GGDIJsselland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *