Hoogwater op IJssel stijgt verder

Hoogwater op IJssel stijgt verder

Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig. De komende dagen zal het water verder stijgen met een piek begin volgende week. Het waterschap roept hoogwatertoeristen op om vooral te genieten van de mooie vergezichten, maar daarbij wel rekening te houden met zijn ‘hoogwatermedewerkers’, de natuur en de coronamaatregelen.

Hoogwater op de rivieren is altijd weer een boeiend schouwspel en trekt de nodige bekijks. Dat geldt ook voor de IJssel binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap ziet de waterstanden op de rivier stijgen, van Deventer, via Olst-Wijhe en Zwolle richting Kampen. Het stijgende water is goed zichtbaar aan de ondergelopen uiterwaarden. Met een hoge afvoer in het verschiet, wordt dat de komende dagen alleen maar meer. Deze hoge waterstanden zijn bijzonder, maar beheersbaar.

Zandmeevoerende wellen
De dijkinspecteurs hebben de inspecties aan de dijken geïntensiveerd. Hierbij worden ze ondersteund door muskusrattenbestrijders die zijn getraind om dijken te inspecteren. Bij de dijkcontroles letten ze op zogeheten (zandmeevoerende) wellen, verwekingen en wildschades. Zandmeevoerende wellen ontstaan door het fenomeen ‘piping’. Dit betekent dat water zich door de hoge waterdruk een weg baant onder de dijk door en onderweg zand meeneemt. Hierdoor ontstaan langgerekte holtes (‘pijpen’) in of onder de dijk door. In de sloot aan de binnenzijde van de dijk borrelt dan zand op. Als het ‘pijpje/tunneltje’ klein blijft, is er geen reden tot zorg, maar als het groter wordt, kan het een kwetsbare plek in de dijk worden en vraagt het extra aandacht van het waterschap. De muskusratbestrijders houden ook sporen van muskusratten, beverratten en bevers extra goed in de gaten.

Dijkenpleister
Bij Wijhe-Olst is op een stukje dijktalud bekramming aangelegd. Bekramming is een doek dat met ‘krammen’ wordt vastgemaakt aan de dijk om de dijk te beschermen. Een soort dijkenpleister. In dit geval een nieuw type bekramming: een doek dat lucht- en ook licht-doorlatend is. Voordeel hiervan is dat het gras eronder niet afsterft. Sterker nog, het kan blijven groeien. Het doek is 40 meter lang en vier meter breed. De bekramming is nodig, omdat hier onlangs na werkzaamheden nieuw gras is ingezaaid. Die grasmat is nu nog niet sterk genoeg.

Verwachting
De afgelopen dagen was de hoogte van de piek nog wat onzeker. Het was niet duidelijk welk effect het water in de zijtakken van de Rijn, zoals de Moezel, zouden hebben. De waterdruk uit deze zijtakken zorgt nu niet voor een extra verhoogde piek, maar wel dat de piek uitgerekt wordt. Begin volgende week passeert deze piek in de IJssel het werkgebied van WDODelta. Eind volgende week wordt daling van de waterstand weer verwacht.

Oproep aan hoogwatertoeristen: geniet, maar denk aan onze dijken

Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende dagen zullen veel mensen weer genieten van de hoge waterstand op de IJssel en een bezoek brengen aan ondergelopen uiterwaarden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Veiligheidsregio IJsselland en gemeenten vragen iedereen om tijdens deze bezoeken rekening te houden met de dijken. De grasmat is een belangrijk onderdeel van de dijk en dient als beschermlaag. Houd daarom rekening met het parkeren van uw auto. Parkeer op bestemde parkeerplaatsen, zodat de grasmat heel blijft en de dijk sterk. (niet op het gras, maar op de daar voor bestemde parkeerplekken) en houd honden aangelijnd, zodat ze niet gaan graven.

Vermijd drukte en houd afstand
Kies een locatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte. Blijf thuis als je klachten hebt, ook als het maar lichte klachten zijn.
En vergeet natuurlijk ook niet om lekker te genieten!

Foto: Jet Kattenberg / KampenLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *