Marktproat: D’olde ABS

Marktproat: D’olde ABS

D’r bin d’r inmiddels al veule op de moandagmark die ons kenn’n en zich bi’j ons an’esleut’n em. Ze will’n allemoale graag meepraot’n en un mening geem’m over zak’n die in Kamp’n goande en niet goande bin. Over wie eij’t, vroag ie oe of? Ut giet over de skaduwroad die elke moandag bi’j de Meeuw’nbrugge stiet. Ier kunn’n de skaduwled’n un ei kwiet, want in ’t stad’uus mang ze de mond niet lös doen, döör wön ze verteengwoordigd deur “volksverteengwoordigers”, oewel die vlieger ook niet altied op giet.

Zo ging ’t ofgelop’n moandag over de olde ABS, die deur de gemeente weg’edoan wördt en veurige weke op de agenda van de gemeenteroad stond. Een paar minut’n veur de stemming kreeg Albert Oltland een eppien van een rieke jonge die met een dikke pottemenee stond te zwaai’n. IJ beut 1,5 miljoen veur de olde ABS, terwijl IJssel’eem ut veur 1 euro kon kop’n. Formeel mu’j zo’n anbieding an de road meedel’n, ’t is niet anders, maar wij as skaduwroad dacht’n det we op de visofslag bi’j Urk war’n.
As ze bi’j de gemeente nou denk’n det ze goedkoper uut bin met die ander’alf miljoen dan mutt’n ze de oong en oorn ies wat beter de kost geem. Kampen zit nog vast an 20 jöör onder’old en wat denk ie van de gemeentelijke wmo-bi’j drag’n. As IJssel’eem ier zörg verleent bi’j goedkoper uut, umdat ze de buurman van de ABS bin en direct op de stoepe stoan a’j op de belle drukk’n.

Ook mu’j nog maar ofwacht’n of straks alleen mens’n met veule geld in de olde ABS kom’n. ’t Zal toch niet zo wez’n det zometene ’t grote geld uutmaakt wie wel of gien zörg in d’olde ABS kreg. Döör mu’j bi’j de skaduwroad niet mee ankom’n. Nog 1 dink, as skaduwroad vinn’n wij dat roadsled’n in ’t vervolg un mobielties en smartfones veur de vergadering in mutt’n lever’n. Dan krie’j det gelazer umme geld ook niet meer. Allow eur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *