Bovenhavenstraat op de grens van 2021

Bovenhavenstraat op de grens van 2021
Foto © Piet Bergstra

Zoals we het afgelopen jaar hebben kunnen zien maar ook gemerkt kan er met een beetje doorzettingsvermogen veel bereikt worden. Er is weer wat voortgang geboekt in het dossier rondom de Bovenhavenstraat. We zijn er nog lang niet maar het dossier ligt weer “open” op tafel bij ontwikkelaar, eigenaar en gemeente. Dit betekent dat er aan gewerkt wordt. Maar waar staan we nu eigenlijk, op de grens van 2020/2021? Een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

Voor iedereen is het zichtbare deel “Krakersbolwerk Bovenhavenstraat” afgebroken. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door krakers is daar afgelopen jaar met een kortgedingprocedure een einde aan gekomen. De krakers vertrokken en de gemeente kon het pand “leeg en ontruimd” opleveren aan ontwikkelaar Mateboer, zoals al jaren terug overeen was gekomen. “Waarom de gemeente van het pand af wilde is mij niet duidelijk geworden uit de stukken. Wel is duidelijk dat vele jaren geleden Mateboer eigendommen verkreeg in het gebied en daarom bij de gemeente aanklopte. Mateboer wilde ook dit pand van de gemeente opkopen en zo het gebied als een geheel te kunnen gaan ontwikkelen”, aldus wethouder Holtland.

De gemeente was destijds eigenaar van de glashandel en de villa in dat gebied. Deze panden waren jaren daarvoor al aangekocht. De wethouder: “Achter de panden van de glashandel, de bijbehorende directeurswoning en de villa, staan nog enkele panden zoals de panden van drukkerij Van Olst en autobedrijf Westerhof. Mateboer had ook de oude bedrijfspanden en de woning van Van Olst in bezit. In ogen van voorgaande colleges was Mateboer de meest aangewezen partij om deze omgeving te gaan ontwikkelen. Van die ontwikkeling kwam echter niets terecht”.

Midden jaren 90 werd er wel een plan ingediend door Mateboer om daar ‘flatjes’ te gaan bouwen, tot vierhoog! De buurt (Bovenhavenstraat, Molendwarsstraat, Molenstraat en Graafschap) waren daar niet van gecharmeerd. Zij kwamen tegen dat plan in opstand. “Dat was een leuk idee voor Lelystad. Maar niet op deze plek. Dit is een kenmerkende rand van de binnenstad. En dat moet zo blijven. Vanaf de vierde verdieping kon je volgens dat plan alle tuinen kijken! Weg privacy. Daar pasten we toch echt voor”, aldus een bewoner. Het plan belandde daarna alweer snel weer in de prullenbak.

Er werd door partijen actiegevoerd voor behoud van de panden aan de Bovenhavenstraat. “De panden zelf waren ondertussen gekraakt. Je moet dan eerst procedures volgen. Het eigendom van de resterende ruimte werd slechts met moeite verkregen” vervolgt Holtland. “Het autobedrijf van Westerhof draaide ondertussen nog gewoon door. De eigenaren waren nog niet voornemens om te gaan stoppen. Bijkomend punt was dat de steeg tussen de villa en de directeurswoning eigendom was van het autobedrijf. Een moeilijke eigendomssituatie die maar zo werd gelaten. Het dossier werd steeds van de ene naar de andere hoek geschoven bij de gemeente. Maar ook bij de ontwikkelaar. Geld dat beschikbaar werd gesteld door provincie en gemeente werd onbenut gelaten”.

De boekwaarde van de panden en de grond nam echter jaar op jaar toe door de toerekening van kosten en rente. De aanblik voor de omgeving werd er ook niet fraaier op door het ontbreken van onderhoud. “De roep in de omgeving om iets aan de situatie te doen werd luider en luider. Ook in de politiek werd geroepen om de ‘Poort van Kampen’ nu eindelijk eens aan te pakken en te herontwikkelen. Eerste vereiste was om grondsaneringsplannen te kunnen uitvoeren. De grond is immers vervuild. Daarvoor was het weer nodig dat de villa ontruimd zou worden en opgeleverd zou worden aan Mateboer. Dat stukje van de puzzel is dus afgelopen jaar gelukt. De sanering kan starten.
Ondertussen gaat Mateboer zijn plannen verder uitwerken ook voor de naastgelegen directeurswoning. Ook voor die woning zal een sloopvergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft deze inmiddels aangevraagd voor de glashandel die in haar eigen bezit is. Renovatie is niet meer mogelijk; de situatie is dusdanig ernstig dat een snelle sloop gewenst is” vertelt de wethouder.
Die procedure is dus in gang gezet en de gemeente hoopt samen met Mateboer de ontwikkeling in gang te kunnen zetten. Daarbij zal dus ook de ondergrond van de glashandel betrokken zal worden. Of die ondergrond verkocht zal worden aan Mateboer of dat de gemeente zal participeren in de ontwikkeling is nog niet duidelijk.

“Wel is duidelijk dat de direct omwonenden zullen worden betrokken bij de plannen. Parkeren zal een belangrijke plaats innemen bij de ontwikkeling. Met de eigenaren van garage Westerhof zijn gesprekken op gang zijn gekomen voor een gezamenlijke ontwikkeling van het hele gebied. De neuzen moeten in dezelfde richting staan om er wat moois van te maken. Duidelijk is wel dat door de hoge boekwaarde van de grond een rendabele ontwikkeling nog lastig zal worden” besluit wethouder Holtland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *