Raadsleden gemeente Kampen geven artikel 1 van de Grondwet prominente plek in raadzaal stadhuis

Raadsleden gemeente Kampen geven artikel 1 van de Grondwet prominente plek in raadzaal stadhuis

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december hebben de gemeenteraadsleden van de gemeente Kampen aandacht gevraagd voor gelijke behandeling en discriminatie. Zij deden dit door de tekst van artikel 1 van de Grondwet aan de gemeente Kampen en haar inwoners aan te bieden. De tekst heeft vanaf nu een prominente plek in de raadzaal.

De tekst van artikel 1 van de Grondwet is: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het aanbieden en prominent zichtbaar maken van de tekst onderstreept het belang van gelijke behandeling bij alle besluitvorming en in het handelen van de gemeente Kampen. Bijzondere aanleiding voor het aanbieden van de tekst in 2020 is de viering van 75 jaar bevrijding.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Vrijheid en je vrij kunnen voelen zijn belangrijk voor iedereen. Wat vrijheid betekent, ervaren we pas op het moment dat die vrijheid wordt beperkt. Dit jaar noemde ik op Bevrijdingsdag de woorden van Auschwitz-overlevende Marian Turski. Hij zei bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van Auschwitz: “Wees niet onverschillig.” Onrecht kan zomaar plaatsvinden als grondrechten worden geschonden, als rechten van minderheden niet in acht worden genomen of als democratische rechten worden afgeschaft. Dit kan ook dichtbij gebeuren. Vrijheid is nooit af. Dat begint soms heel klein, dicht bij onszelf. Vrijheid doet ook een beroep op ons.”

Raadslid Lex Zweers ontwikkelde het idee om de tekst van artikel 1 van de Grondwet een in het oog springende plek te geven in de raadzaal van het stadhuis. De weergave van de tekst is uitgevoerd door vormgever en typograaf Peter Slager uit Kampen. De kosten worden door de raadsleden zelf betaald.

De gemeenteraad heeft eerder besloten om de Nederlandse vlag en de vlag van Kampen in de raadzaal te plaatsen. De vlaggen staan onder meer symbool voor de onderlinge verbondenheid tussen mensen in de gemeente Kampen en in Nederland. Aan het einde van het jubileumjaar rond 75 jaar bevrijding krijgt nu ook artikel 1 van onze Grondwet een prominente plek om de betekenis hiervan steeds voor ogen te houden.

Foto: Henk Prinsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *