Leefstijlcoaches SEGIJ helpen IJsselmuidenaren bij bereiken en behouden van een gezonde leefstijl

Leefstijlcoaches SEGIJ helpen IJsselmuidenaren bij bereiken en behouden van een gezonde leefstijl

Medicijnen zijn niet altijd een oplossing voor mensen met overgewicht of een inactieve leefstijl. Bewegen en gezonde voeding kunnen in veel gevallen meer en blijvend effect hebben. Sinds 2017 verwijzen huisartsen in IJsselmuiden actief naar het programma Bewegen Op Recept.

Dankzij Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) kan nu ook een zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventie aangeboden worden. Hierdoor kunnen meer IJsselmuidenaren begeleiding krijgen bij het verbeteren van hun gezondheid door (meer) te bewegen en gezonder te eten.
Aanstelling twee leefstijlcoaches

SEGIJ heeft per 1 juli 2020 een contract gesloten met zorgverzekeraars om uitvoering te geven aan de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Goedzorg Fysiotherapie heeft hiervoor een fysiotherapeut opgeleid als leefstijlcoach. Ook is de diëtiste van Gezondheidscentrum Sonnenburgh IJsselmuiden hiervoor als leefstijlcoach erkend. De verwijzing om deel te nemen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie vindt plaats via de huisarts, waarna de leefstijlcoaches de begeleiding van de deelnemers aan het programma verzorgen.
Gecombineerde Leefstijlinterventie

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is speciaal voor mensen met overgewicht of obesitas. In een twee jaar durend programma begeleiden de leefstijlcoaches de deelnemers via groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. De Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico van de deelnemers.
Bewegen Op Recept

In 2017 ontwikkelden Goedzorg Huisartsen, Sportcentrum Sonnenberch, WijZ Kampen, Goedzorg Fysiotherapie, de diëtiste van Gezondheidscentrum Sonnenburgh IJsselmuiden en gemeente Kampen het programma Bewegen Op Recept. De samenwerking binnen en totstandkoming van het beweegprogramma wordt mogelijk gemaakt door de inzet van het beweegteam van Sportservice Kampen, onderdeel van de gemeente Kampen. Deelname aan Bewegen Op Recept kan eveneens op verwijzing van een huisarts. Het programma bestaat uit een intake door de fysiotherapeut, een beweegprogramma op maat bij het sportcentrum en begeleiding door een diëtist, buurtsportcoach en een welzijnsmedewerker. Sinds 2017 hebben ruim 120 inwoners van IJsselmuiden deelgenomen aan het programma Bewegen op Recept. Het merendeel heeft zijn leefpatroon blijvend aangepast. Maar dat is niet het enige. In de praktijk blijkt ook dat samen bewegen zorgt voor nieuwe ontmoetingen, en dus een groter sociaal netwerk.
Deelnemen

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie of Bewegen Op Recept kunnen contact opnemen met Goedzorg Fysiotherapie via 038 – 331 13 50 of via info@goedzorgfysiotherapie.nl.
Leven lang bewegen

Dat een gezonde leefstijl en goede weerstand belangrijk is, wordt in deze coronatijd nog een keer extra duidelijk. “In de gemeente Kampen zijn we al langer bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het is niet voor niets dat een leven lang bewegen een belangrijk onderdeel is van het Kamper Sportakkoord dat in 2019 opgesteld is samen met vertegenwoordigers van sport en bewegen, welzijn, zorg, cultuur en onderwijs. Met het bieden van mogelijkheden om een leven lang te bewegen in combinatie met het actief begeleiden van mensen tijdens leefstijlprogramma’s zoals Gecombineerde Leefstijlinterventie en Bewegen Op Recept, dragen we bij aan het realiseren van een gezonde leefstijl”, aldus wethouder Geert Meijering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *