600 basisschoolleerlingen in Kampen krijgen steuntje in de rug bij motorische ontwikkeling

600 basisschoolleerlingen in Kampen krijgen steuntje in de rug bij motorische ontwikkeling

Een goede ontwikkeling van de beweegvaardigheid op jonge leeftijd heeft een positief effect op de gezondheid op de lange termijn. De motoriek en bewegingscoördinatie van kinderen gaat echter steeds verder achteruit. Daarom doen vier basisscholen in de gemeente Kampen mee met een pilot van het regionale project ‘Talentherkenning en Ontwikkeling’. Dit project richt zich op een brede motorische ontwikkeling voor alle kinderen, zowel tijdens de gymles als daarbuiten. Op 12 november start hiervoor in de gemeente Kampen een pilot bij vier basisscholen. Deelname aan de pilot vloeit voort uit het in 2019 opgestelde Kamper Sportakkoord.

Het project ‘Talentherkenning en Ontwikkeling’ is gericht op het realiseren van een omgeving waarin kinderen zich op het gebied van sport en bewegen zo veelzijdig mogelijk kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren werken professionals van diverse sportorganisaties lokaal en regionaal samen.

Pilot bij vier basisscholen in Kampen
“We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed motorisch kunnen ontwikkelen en daarbij zoveel mogelijk sporten leren kennen en vaardigheden ontwikkelen, zodat ze een passende keuze kunnen maken voor de sport die het beste bij ze past”, aldus wethouder Geert Meijering. Een van de prioriteiten binnen het project is een motorische screening om het beweegniveau van kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar inzichtelijk te hebben. “Op 12 november start hiervoor een pilot bij vier basisscholen in Kampen: CNS De Groenling, KBS de IJsselster, OBS Wonderwijs en de Willem van Oranjeschool. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het realiseren van de ambities uit het Kamper Sportakkoord dat eind 2019 opgesteld is door de Kamper sportwereld, maatschappelijke organisaties en Sportservice Kampen.”
Kamper Sportakkoord

De pilot wordt georganiseerd vanuit de werkgroep ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’, een van de vijf werkgroepen die het Kamper Sportakkoord vorm hebben gegeven en ook helpen uitvoeren. In de pilot werkt de werkgroep ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ nauw samen met eerdergenoemde vier basisscholen, Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen, Talentregisseurs uit Overijssel, ROC Landstede en medewerkers uit het beweegteam van Sportservice Kampen. “Ons doel is ieder kind een beweegaanbod op maat aan te kunnen bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen. De Kamper pilot loopt dit schooljaar en wordt na afloop geëvalueerd. Mogelijk kunnen volgend schooljaar meer scholen deelnemen”, aldus Meijering.
Vaardig in Bewegen

Binnen zeven gemeenten in de regio IJsselland worden motorische screenings afgenomen bij kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool. De resultaten geven een duidelijk beeld over de motorische ontwikkeling van de leerling. Vervolgens kan de vakleerkracht binnen de gymlessen aan de slag met de beweegvaardigheid. Als er extra aandacht nodig is, kan de leerling via een doorverwijzing naar sport- en zorgprogramma’s om motorisch sterker te worden. Er wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van een programma voor leerlingen die uitmuntend scoren en talent hebben, zodat ook zij zich sportief verder kunnen ontplooien. Alles om het ‘beste uit jezelf halen’ zo breed mogelijk te faciliteren.

Het project ‘Talentherkenning en Ontwikkeling’ is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, SportService Zwolle, Sportservice Kampen, Sportbedrijf Deventer, Sportbedrijf Raalte, gemeente Hardenberg, gemeente Steenwijkerland en gemeente Dalfsen. Onderdeel van ‘de Beste Jij’ powered by Topsport Overijssel. De eerste testen zijn reeds afgenomen, in totaal worden er ruim 1.500 leerlingen getest. Vervolgens worden er diverse beweegprogramma’s ingericht waarbij het veelzijdig opleiden centraal staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *