Functie Sociaal Ombudsvrouw in Kampen definitief verlengd

Functie Sociaal Ombudsvrouw in Kampen definitief verlengd

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) stelt aan de gemeenteraad van Kampen voor de functie van Sociaal Ombudsvrouw te verlengen voor onbepaalde tijd. Wel wordt er een halfjaarlijkse evaluatie ingebouwd. De functie wordt opnieuw belegd bij Zorgbelang Overijssel en kan door een gewijzigde aanpak zelfs met minder kosten worden uitgevoerd, namelijk niet voor 45 duizend euro maar voor 38 duizend euro per jaar.

De gemeente Kampen is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning voor haar inwoners, zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Bij de uitvoering van deze taken kan het zijn dat niet iedereen altijd tevreden is. In dat geval kunnen inwoners van de gemeente Kampen sinds 2016 met hun vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw mr. Callista Bos. De gemeente Kampen was destijds een van de eerste gemeenten die een sociaal ombudsfunctionaris heeft aangesteld. Eind 2018 besloot de gemeenteraad van Kampen al eens de toen nog tijdelijke functie voor twee jaren te verlengen en nu ligt het voorstel op tafel om de functie structureel te verlengen.

Meerwaarde
Wethouder Van der Sluis: ‘’Uit de afgelopen jaren is gebleken dat de sociaal ombudsvrouw voor zowel inwoners als de gemeente Kampen van meerwaarde is gebleken. Zij biedt inwoners niet alleen een luisterend oor, maar treedt in veel gevallen ook op als een soort mediator. Op basis van de halfjaarlijkse adviezen die ze uitbrengt, onderneemt de gemeente Kampen acties om de inwoner nog beter van dienst te kunnen zijn.’’

De sociaal ombudsvrouw biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, bemiddelt, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met de inwoner en gemeente op zoek naar oplossingen. De ombudsvrouw is er niet voor een bezwaar tegen een besluit van de gemeente, daarvoor is de gemeentelijke bezwaarprocedure. De ombudsvrouw biedt elk half jaar haar rapportage aan het college en de gemeenteraad aan. Uit de laatste halfjaarrapportage blijkt dat er 88 meldingen zijn gedaan, waarbij de Sociaal Ombudsvrouw een luisterend oor heeft kunnen bieden en waar nodig heeft bemiddeld of doorverwezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *