Nieuwe directeur en rentmeester voor Stadserven Kampereiland

Nieuwe directeur en rentmeester voor Stadserven Kampereiland

Het college van B&W heeft als aandeelhouder van de Stadserven ingestemd met de gunning van de opdracht voor het beheer en de bedrijfsvoering van Kampereiland aan adviesbureau en rentmeesterskantoor Eelerwoude. Het kantoor wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur en verbreding van het pachtbeleid. Op 1 november 2020 start Eelerwoude met de werkzaamheden op Kampereiland. De heer Martin Verbeek wordt de nieuwe directeur en de heer Koen Hunneman de nieuwe rentmeester van de Stadserven.

Aanbesteding
De selectie van het nieuwe kantoor is de uitkomst van een Europese aanbestedingsprocedure die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen van de Stadserven heeft plaatsgevonden. Op basis van prijs en kwaliteit is Eelerwoude als beste uit de bus gekomen. Eelerwoude wordt de opvolger van Van Ameijde/Noorderstaete Rentmeesters, die het beheer de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Eelerwoude beschikt over veel expertise op het terrein van ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied.

Beleidsvisie De Stadserven 2019-2028
De vorige directie van de Stadserven heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenspraak met de Pachtersraad een nieuwe beleidsvisie voor Kampereiland opgesteld, die moet leiden tot een versterking van de economische ontwikkeling van Kampereiland. Deze nieuwe visie is vorig jaar door de gemeenteraad van Kampen vastgesteld. De beleidsvisie is als een basisdocument meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Eelerwoude krijgt nu de opdracht om de beleidsvisie in overleg met de Pachtersraad uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Wethouder Geert Meijering: “Er ligt een belangrijke taak voor Eelerwoude. Met de uitvoering van de beleidsvisie moet de agrarische bedrijfsstructuur van Kampereiland versterkt worden. Ik wens de heren Verbeek en Hunneman veel succes in hun nieuwe rol als directeur en rentmeester van de Stadserven, evenals hun medewerkers en kijk uit naar de samenwerking. Tot slot wil ik Noorderstaete bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.”

Beheercontract
Het beheercontract tussen Kampereiland NV/Kampereiland Vastgoed NV en Eelerwoude wordt 30 oktober officieel ondertekend en heeft een looptijd van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 10 jaar. De nieuwe directeur, rentmeester en hun medewerkers gaan gebruik maken van het kantoor van de Stadserven aan de Koornmarkt 26 te Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *