Ontwikkeling gemeentelijke begroting 2021 voorzichtig positief

Ontwikkeling gemeentelijke begroting 2021 voorzichtig positief
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders legt de 2e Bestuursrapportage 2020, een financiële voortgangsrapportage, en de Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraad voor met hierin een voorzichtig positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. In 2020 en 2021 sluiten de begrotingen met een voordelig saldo van ruim € 400.000.

In het voorjaar van 2019 werd de gemeente Kampen geconfronteerd met de grootste bezuiniging ooit. Er is in totaal voor bijna 6,5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen besloten waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Doordat de bezuinigingen op koers liggen en door de uitkeringen uit het gemeentefonds, is in de financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2021 een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.

Ondanks dit positieve beeld, adviseert het college om aanvullende structurele maatregelen te nemen en uitermate terughoudend te zijn als het gaat om budgetverhogingen en om de invoering van nieuw beleid. Dit heeft te maken met de onzekerheden waar wij mee geconfronteerd worden. Het gaat dan met name om de onvoorspelbare ontwikkelingen van deze coronacrisis. Maar er zijn meer onzekerheden, zoals kosten voor de exploitatie van het zwembad en de onduidelijkheid over bijdragen van het Rijk op de lange termijn.

Ondanks deze risico’s zijn de reserves nog voldoende om deze op te vangen, maar er is wel een behoedzame begroting nodig om eventuele tegenvallers op de lange termijn aan te kunnen. Dat is ook nodig om in de toekomst weer te kunnen investeren in nieuw beleid.

Wethouder van Financiën Irma van der Sloot: “De middelen die we hebben zijn beperkt en we staan nog steeds voor grote uitdagingen als gevolg van de bezuinigingen. Toch kunnen we tevreden zijn over de financiële ontwikkelingen. Zo lopen we voor op het bezuinigingsplan en er is meer inzicht en controle op de budgetten. Maar we blijven behoedzaam. Er zijn voor de lange termijn nog veel onzekerheden zoals de herverdeling van het gemeentefonds en zeker ook de gevolgen van de coronacrisis. Maar na een financieel moeilijk jaar, ben ik content dat we deze realistische begroting met een meerjarig positief saldo voor kunnen leggen aan de gemeenteraad.”

Wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis vult aan: “Vooral bij het sociaal domein hebben we te maken met grote bezuinigingsmaatregelen. Er is hard gewerkt om de bezuinigingen te kunnen halen en dat is voor dit jaar gelukt door het Actieprogramma sociaal domein versneld uit te voeren. Hiermee lopen we voor op schema zoals we dat afgesproken hebben met de raad. Geleidelijk aan krijgen we steeds meer grip en sturing op het sociaal domein.”

Na een aantal jaren aanzienlijk te hebben ingeteerd op de reserves is het van belang de weerstandscapaciteit te verhogen voor onvoorziene én onvoorspelbare zaken zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis. Bovendien geeft een degelijke buffer ook de ruimte om voorzichtig na te denken over nieuwe investeringen in de gemeente. Dit kan bereikt worden door extra geld te reserveren voor het herstel van de vermogenspositie. Het college stelt verder een aantal aanvullende beheersmaatregelen op het sociaal domein voor.

De gemeenteraad bespreekt de 2e Bestuursrapportage 2020 en de Programmabegroting 2021 op 10 en 12 november.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *