Gemeente start met veranderingen in openbaar groen

Gemeente start met veranderingen in openbaar groen

In november begint de gemeente met omvormingen in het openbaar groen. Op sommige plaatsen wordt het gras voortaan niet meer wekelijks gemaaid, maar slechts enkele malen per jaar. Op andere plaatsen worden oude heestervakken vervangen door nieuwe, bloemenrijke beplanting of door gras. Zo wil de gemeente meer biodiversiteit in de openbare ruimte krijgen. Ook helpt het om de onderhoudskosten van groen binnen de begroting te houden. De uitvoering van deze aanpassingen wordt verspreid over twee jaar.

Het project ‘omvormen groenstroken’ richt zich op een verhoging van de biodiversiteit door aanpassingen in de inrichting. De plannen voor omvormingen kwamen in een versnelling door de bezuinigingen op openbaar groen. Door meer biodiversiteit toe te passen, blijven de onderhoudskosten beheersbaar.

Wethouder Jan Peter van der Sluis:
“Naast het beheersbaar houden van de onderhoudskosten, zijn de aanpassingen in het openbaar groen nodig om meer biodiversiteit te krijgen. Als je kijkt naar de temperatuur in onze binnenstad, zien we dat die al enkele graden hoger ligt dan daarbuiten. Meer biodiversiteit in het openbaar groen alleen is dan ook niet voldoende. Met hulp van onze inwoners kunnen we droogteschade en hittestress voorkomen. Bijvoorbeeld door het ontstenen van tuinen.”.

De gemeente voert de omvormingen gefaseerd uit in 2020-2022. De wijken De Maten, Oosterholt en Losse Landen zijn het eerst aan de beurt. Later volgen de andere wijken. Zodra er gestart wordt in een wijk, is er eerst contact met de buurtbewoners. In de gemeente komt meer natuurlijk beheer, maar het gaat niet ten koste van de verkeersveiligheid. Langs wegen en paden houdt de gemeente het gras kort.

Openbaar groen is belangrijk. De gemeente heeft de kaders voor openbaar groen in 2012 vastgelegd in de Groenstructuurvisie ‘Groen is Goud’. In de Groenstructuurvisie staan de groene kwaliteiten van Kampen, IJsselmuiden en de kerndorpen en de ambities van de gemeente tot 2030. De Groenstructuurvisie is leidend voor het groenbeheer. Wel verschuiven door de jaren de accenten.

Wethouder Jan Peter van der Sluis:
“Op dit moment is er veel aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en daarbij de betrokkenheid van de buurt. Hiervan kunnen we al mooie voorbeelden noemen. Zo zijn er diverse activiteiten voor meer natuurwaarden binnen de bebouwde kom, zoals vijf natuurprojecten in de wijken, een gevarieerd maaibeleid aan de Europa-allee, aanplant van Tiny Forests, renovatie van de heemtuin in Kampen en de aanleg van de Trekvaartzone in IJsselmuiden.”

Platform buurtinitiatieven ‘Groene Loper Kampen’
Met de provincie Overijssel, IVN en Natuur en milieu Overijssel werkt de gemeente aan de oprichting van een ‘Groene Loper Kampen’. Dit is een platform waarop groene buurtinitiatieven worden gebundeld tot een netwerk, met als doel meer buurtbetrokkenheid. Voor klimaatadaptatie wil de gemeente de bebouwde kom verder vergroenen om droogteschade en hittestress te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *