Coronabesmetting op Kamper school

Coronabesmetting op Kamper school
Foto © KampenLive

De Spanker (Voortgezet Speciaal Onderwijs) maakte vandaag bij monde van directeur Monique Hilbrands bekend dat een leerkracht van de school besmet is met het Covid-19 virus.

In een brief aan alle ouders van leerlingen van de school legt directeur Hillbrands uit dat de school de richtlijnen van het R.I.V.M. volgt en er alles aan gedaan is om verdere besmetting te voorkomen. Leerlingen en medewerkers met wie de besmette leerkracht in direct contact (meer dan 15 minuten en binnen anderhalve meter) is geweest zijn door de schoolleiding op de hoogte gebracht. Zij zullen 10 dagen in thuisisolatie verblijven.

Volgens directeur Hilbrands gaat het eigenlijk maar om 1 leerling die binnen de 1,5 meter afstand van de leerkracht is geweest: ” Ik heb contact gehad met de GGD en we hebben direct onderzoek gedaan naar de personen die langer dan een kwartier binnen 1,5 m. zijn geweest. Het was eigenlijk heel duidelijk, de leerkracht was ontzettend voorzichtig. We hebben bijvoorbeeld ook een scherm voor het bureau, het ging dus maar om één leerling.”

School blijft open
Voor de schoolleiding is er dan ook geen enkele reden om de school preventief te sluiten: “Absoluut niet, we hebben dit nog gecheckt met de directe collega’s van de medewerker en deze bevestigden dat het slechts om één leerling ging. Ik heb de ouders gebeld om ze op de hoogte te stellen dat de betreffende leerling niet naar school of naar buiten kan en dat de leerling in thuisisolatie moet. Op dit moment ziet de GGD geen reden voor de overige medewerkers tot isolatie of om de school te sluiten. Wij kunnen gewoon door, en bij lichte verkoudheidsklachten en koorts worden we geacht  te testen en thuis te blijven. Ik ervaar dat de medewerkers van de Spanker en de ouders zich daar heel strak aan houden. Ik heb daar vertrouwen in.” Aldus Hilbrands.

De Spanker is een oud gebouw, wat vragen kan oproepen voor wat betreft de ventilatie, maar directrice Hilbrands heeft op dit moment geen zorgen: “We zijn er mee bezig en hebben contact opgenomen met de gemeente. We zijn bezig met een speciale afdeling van het onderwijsbureau, die komen bij ons kijken en doen CO2 metingen. Ook kunnen in ons gebouw bijna alle ramen open, maar we willen toch dat een ‘professional’ er naar gaat kijken. Wij volgen hier in het landelijk beleid, we krijgen berichtgeving vanuit het ministerie, en ook vanuit het onderwijsbureau worden we op de hoogte gehouden. We nemen daarin ook geen risico door zelf onderzoek te doen.”
“Wat me nu opvalt is dat de GGD dit in samenspraak goed oppakt, ik vind het erg prettig dat we samen op kunnen gaan in situaties als deze.”

Volgens directrice Hilbrands kunnen de leerlingen maandag gewoon weer veilig naar hun school, en houdt men zich nog steeds aan de gemaakte afspraken zoals 1,5 meter afstand van anderen, handen wassen bij binnenkomst en hoesten en niezen in je elleboog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *