Waterschap wil stuwen en dammen aanleggen of verwijderen

Waterschap wil stuwen en dammen aanleggen of verwijderen

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder in ontwerp vastgesteld. Dit zogeheten ontwerppeilbesluit ligt vanaf maandag 20 juli zes weken ter inzage, zowel digitaal als schriftelijk. Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen.

Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder, zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het huidige peilbeheer is overigens grotendeels op orde. Daardoor zijn er slechts enkele aanpassingen nodig, waarvoor het waterschap op een aantal locaties werkzaamheden wil uitvoeren. Concreet betekent dit dat WDODelta enkele stuwen en dammen gaat aanleggen of juist wil verwijderen.

Zienswijze indienen
Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit. Dit kan schriftelijk of mondeling.
Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Ook kan dit met het digitale formulier op de website van het waterschap.
Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan een belafspraak worden gemaakt. Deze afspraak dient uiterlijk maandag 17 augustus plaats te vinden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het waterschap via telefoonnummer 088 – 233 12 00.

Telefonisch spreekuur
Op woensdag 22 juli van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag 23 juli van 10.00 tot 12.00 uur houdt het waterschap telefonisch spreekuur. Bewoners kunnen dan met vragen over het peilbesluit en projectplan bellen met 088 – 233 1200.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *