Beslissing gemeenteraad cruciaal voor woonwagenlocatie Schansdijk

Beslissing gemeenteraad cruciaal voor woonwagenlocatie Schansdijk
Foto woonwagens ter illustratie

Einde dreigt voor Modelvliegclub Cumulus en de Kamper Wieler Club.

Het college van B&W van Kampen vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de ontwikkeling van 25 woonwagenstandplaatsen aan de Schansdijk 7. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat dit de enige geschikte locatie is binnen de gemeente Kampen. Met deze nieuwe locatie wil de gemeente perspectief bieden aan mensen die op de wachtlijst staan voor een woonwagenstandplaats.

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met het plan en een budget van 4 miljoen euro vrij te maken voor de realisatie. Wethouder Jan Peter van der Sluis benadrukt dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden: “De locatie aan de Schansdijk is geschikt en biedt woonruimte aan een deel van de mensen die al lang wachten.”

De Schansdijk geniet de voorkeur van de woonwagengemeenschap. Het perceel is eigendom van de gemeente en biedt voldoende ruimte. Natuur-, bodem- en stikstofonderzoeken hebben aangetoond dat de locatie geschikt is. Geluidsnormen kunnen worden gehaald met een geluidswal en de toegang is goed te realiseren. De pachter van het aangrenzende perceel heeft medewerking toegezegd.

De huurdersvereniging Woonwagenbelangen Kampen is blij met het voorstel. “Hier is jarenlang voor geknokt,” aldus bestuurslid Peter van de Vorstenbosch.

Echter, als de raad instemt, is er geen ruimte meer voor de huidige gebruikers van het perceel, zoals modelvliegclub Cumulus en de Kamper Wieler Club. Ondanks uitvoerige gesprekken zijn er geen alternatieve locaties gevonden.

De gemeente heeft naast de Schansdijk nog 12 andere locaties onderzocht, maar deze bleken om verschillende redenen ongeschikt. Het is nog onduidelijk of de gemeenteraad voor de zomer een besluit neemt over het voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *