Gebiedsvisie Reevedelta voor vaststelling naar gemeenteraad Kampen

Gebiedsvisie Reevedelta voor vaststelling naar gemeenteraad Kampen
foto Reevediep ©KampenLive / Marco Westendorp

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen heeft de Gebiedsvisie Reevedelta positief beoordeeld en adviseert de gemeenteraad om deze vast te stellen. Deze visie zal de koers bepalen voor de toekomstige groei van de stad Kampen en Reeve, met een geplande ontwikkeling van ongeveer 3.600 woningen en bijbehorende voorzieningen. Hiermee vervult Kampen haar doelstellingen voor versnelde woningbouw en draagt zij bij aan de regionale woningbouwopgave.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Jan Peter van der Sluis, benadrukte het belang van deze visie: “Met de Gebiedsvisie Reevedelta laten we zien hoe dit prachtige gebied aan de nieuwe oevers van het Reevediep de komende jaren wordt ontwikkeld. Hiermee zijn we weer een stap dichterbij de realisatie van circa 3.600 woningen. We willen Reeve graag als volwaardig dorp afronden en tevens de stad Kampen nabij station Kampen-Zuid, met een nieuw waterfront aan het Reevediep, versterken.”

De Gebiedsvisie Reevedelta, die voortkomt uit een intensief participatietraject met inwoners en belanghebbenden, biedt een leidraad voor de verdere ontwikkeling van het unieke deltalandschap, Reeve, Venekwartier en Oeverwal aan de noordelijke oevers van het Reevediep. Deze visie omvat niet alleen woningbouw, maar ook de benodigde voorzieningen voor de nieuwe gemeenschap.

Tijdens het participatietraject zijn verschillende zienswijzen ingediend, die zorgvuldig zijn meegenomen in de definitieve Gebiedsvisie. De gemeente ontving in totaal 20 zienswijzen over de Gebiedsvisie en meer dan 400 zienswijzen over specifieke onderdelen van het mobiliteitsplan, met name de fietsroute tussen Zwolle en Dronten.

Naar aanleiding van deze zienswijzen en verdere uitwerkingen zal er een reactienota worden opgesteld en wordt de Gebiedsvisie Reevedelta ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 29 mei 2024.

Parallel aan deze ontwikkeling werkt het college aan een concept investeringsagenda voor Reevedelta, waarbij de focus ligt op infrastructuur, onderwijs en sport. Daarnaast wordt er gewerkt aan een sluitende businesscase voor de gebiedsontwikkelingen Reevedelta West en Oost, in samenwerking met marktpartijen en deltaWonen.

Met de vaststelling van de Gebiedsvisie Reevedelta zal ook de naam ‘Reevedelta’ een permanente plaats krijgen in het gebied, door middel van grote stalen letters langs de N764 ter hoogte van het toekomstige Venekwartier.

De gemeente Kampen werkt in samenwerking met consortium De Dijken BV (bestaande uit BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) en deltaWonen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta, met als doel circa 400 nieuwe woningen per jaar te realiseren.

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen betekent wonen aan weids water, met de natuur aan je voeten. Reevedelta belooft een duurzame, veilige woonomgeving te worden waar wonen in harmonie met de natuur centraal staat. Voor meer informatie over Reevedelta, bezoek www.reevedelta.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *