Gemeente Kampen benut kans voor afspraken met provincie over windenergie

Gemeente Kampen benut kans voor afspraken met provincie over windenergie

De Gemeente Kampen neemt actief deel aan de mogelijkheden die de provincie Overijssel biedt om concrete afspraken te maken over de maximale hoeveelheid windenergie die in een specifiek gebied mag worden opgewekt. Door deze afspraken krijgt de gemeente niet alleen meer zeggenschap over de inpassing van windmolens in de omgeving, maar ook over lokaal eigendom. Het streven van Kampen is om minstens de helft van de eventuele windmolens in lokaal eigendom te ontwikkelen, waardoor de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

Het gebied Kampen Zuid, gelegen ten westen van de N50 en ten zuiden van het Reevediep, wordt momenteel overwogen als een potentieel gebied voor de ontwikkeling van windenergie. De gemeente betrekt actief de inwoners van dit gebied bij de mogelijke ontwikkeling. Het definitieve besluit over de plaatsing van windmolens in Kampen Zuid is echter nog niet genomen. Eerst moeten initiatiefnemers grondige onderzoeken uitvoeren met betrekking tot geluid, natuurwaarden en veiligheid. Pas na het wegnemen van eventuele belemmeringen kan een windproject doorgaan, waarbij de provincie als bevoegd gezag de uiteindelijke beslissingen neemt omtrent windenergie.

Wethouder duurzaamheid Erik Faber benadrukt het belang van lokaal eigendom: “Iedereen die dat wil, kan aansluiten. Met lokaal eigendom kunnen we ervoor zorgen dat de opbrengsten van een windpark zoveel mogelijk lokaal terechtkomen.” De gemeente is momenteel in overleg met lokale energiecoöperaties, waaronder de Maatschappelijke Energie Coöperatie IJsseldelta (MECIJ), om te bepalen hoe zij kunnen bijdragen aan lokaal eigendom en hoe de gemeente dit kan ondersteunen.

André Klumpje, namens MECIJ, benadrukt het sociale aspect van deze samenwerking: “Een energieneutrale IJsseldelta in 2050 is de doelstelling van de MECIJ. Door samen lokaal eigendom te realiseren, hebben inwoners en bedrijven niet alleen zeggenschap in de ontwikkeling van een windpark, maar delen ze ook in de toekomstige opbrengsten ervan. Zowel investeerders als niet-investeerders profiteren, aangezien de coöperatie de opbrengsten ook inzet voor sociale en maatschappelijke doelen.”

De ambitie van de Gemeente Kampen om in 2050 energieneutraal te zijn, vereist actieve stappen richting duurzame energieopwekking. De Rijksoverheid heeft gemeenten opgeroepen om regionale plannen te ontwikkelen, en de RES-regio West-Overijssel streeft ernaar om in 2030 1800 GWh aan wind- en zonne-energie te realiseren. Kampen heeft zich ten doel gesteld om hierin 156 GWh voor haar rekening te nemen, wat betekent dat de gemeente nog vier tot zes grote windmolens nodig heeft om deze ambitie te verwezenlijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *